วันเสาร์, 04 กุมภาพันธ์ 2566

Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

policetv tv

สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายพระมงกุฎเกล้า

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145

เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
 
 
พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เป็นประธานกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
 
 
ประชาสัมพันธ์
ติดตาม Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
 

รีวิว ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 จาก Google Maps
https://goo.gl/maps/eCkWbReTDZZrCt4d6

 คลิกเพื่อเข้าสู่ รร.จิตอาสาพระราชทาน

https://www.facebook.com/royaljitarsaschool

 
 
 
 
 
 
พ.ร.บ. ใหม่ที่ประชาชนควรรู้
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ที่ออกประกาศในราชกิจจาฯ มาได้ซักพักแล้ว (เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา) และ พรบ.นี้จะมีผลบังคับใช้ในอีก 120 วันหลังจากวันประกาศ หรือประมาณปลายเดือน ก.พ.66
และภายหลังจาก พรบ.นี้บังคับใช้ ถ้ามี จนท.รัฐรายใดก็ตามที่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการทารุณทรมานต่างๆ ต่อกำลังพลภายใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่อยู่ในสังกัดและกับประชาชน เมื่อทำการสอบสวนแล้วและมีความผิดจริงตาม พรบ.ฯ จะมีโทษต่างๆ ดังนี้
- กรณีการทำการทรมานหรือการทำให้สูญหาย จำคุก 5 ถึง 15 ปี ปรับ 100,000 ถึง 300,000 บาท
- กรณีที่มีการทรมานหรือการทำให้สูญหายจนเกิดการบาดเจ็บสาหัส จำคุก 10 ถึง 25 ปีและปรับ 200,000 ถึง 500,000 บาท
- การทรมานหรือการทำให้สูญหายจนเสียชีวิต จำคุก 15 ถึง 30 ปีหรือตลอดชีวิตปรับ 300,000 ถึง 1,000,000 บาท
- การกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จำคุกไม่เกิน 3 ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากโทษที่พูดถึงข้างต้น ยังระบุโทษถึงผู้ให้การสนับสนุน ผู้สมคบ รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่ทราบการกระทำผิด ซึ่งมีโทษหนักเบาต่างกันออกไปอีกด้วย
และต่อให้ผู้กระทำผิดเป็นทหารก็ตาม หากทำผิดตาม พรบ.นี้ก็จะต้องไปขึ้นศาลยุติธรรม โดยให้ศาลทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นศาลสำหรับพิจารณาคดีความผิดตาม พรบ.นี้
 
 
การปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย
 
 
เมื่อ ๐๑ ก.พ. ๖๖ พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เป็นประธานการประชุมบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลปฏิบัติประจำเดือน และปัญหาข้อขัดข้องของแต่ละ มว. โดยมีข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการ , มว.ตชด.๑๔๕๑ - ๑๔๕๔ , มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ , จนท.ชปส.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทน์หอม ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
ภารกิจ : อบรมเรื่อง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.๒๕๖๕
เมื่อ ๐๑ ก.พ. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวย รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าอบรมในเรื่อง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม บก.ฉก.จงอางศึก ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช รอง ผบ.ฉก.จงอางศึกเป็นประธาน และ จ.ส.อ.โอฤทธิ์ กลิ่นจันทร์ รอง หน.ชุด ชป.กร.กกล.สุรสีห์และกำลังพลประจำชุด ชป.กร.กกล.สุรสีห์ที่ ๑๑๑ พร้อมนายสิบประจำชุด ร่วมเป็นวิทยากร มีหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการเข้าร่วมอบรม เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ ผบช.ทุกระดับชั้น
 
๒ ก.พ. ๒๕๖๖ ส.ต.อ.สุนทร ศรีสกุล ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๒ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
 
 
สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
 
ว่าที่ พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เป็นประธานกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
ติดตาม Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
 
 

รีวิว ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 จาก Google Maps
https://goo.gl/maps/eCkWbReTDZZrCt4d6

 คลิกเพื่อเข้าสู่ รร.จิตอาสาพระราชทาน

https://www.facebook.com/royaljitarsaschool

 
 
 
การปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย
 
 
 ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖ ห้วง ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านคลองใหญ่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ โดยมี ร.ต.ต.นเรศ ผิวผุด รอง สว.(ป)ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ
https://web.facebook.com/profile.php?id=100068414987338
 
 
ห้วงวันที่ ๒๗ - ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๖ ร.ต.ท.ปิยพงษ์ พรหมชาติ รอง สว.(ป) มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับลูกเสือสำรอง และลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนศาลัย ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑๓๐ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑ จัดกิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคี
๒ อบรมวิชาลูกเสือ และกิจกรรมรอบกองไฟ
๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๔ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
ภารกิจ : รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
๒๘ ม.ค. ๒๕๖๖ ห้วง ๑๔.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ส.ต.ต.พชรพล เลพล ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ร่วมกับ ทหาร ฉก.จงอางศึก ออกตรวจความเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ณ.ลานกางเต็นท์ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน,ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ต่างๆ, เพื่อป้องกันและปราบปรามการเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎมายและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยว ประมาณ ๕๐ คน
๑ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ และการป้องกันตนเองในเบื้องต้น
๒ ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่
ผลการปฏิบัติ: การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๖ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๑๔๕๓ รวม ๓ นาย เดินทางไป วัดกำแพงแลง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อร่วมทำบุญและช่วยจัดสถานที่ อำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้มาร่วมงาน ณ วัดกำแพงแลง พร้อมรับมอบสิ่งของ

 

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖ ห้วง ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.พ.ต.ท.วิเชียร   พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย กพ. มว.ตชด.๑๔๕๔ รวม ๕ นาย ร่วมให้การต้อนรับ พ.ต.อ.พรหมวุฒิ  วุฒิวิวัฒน์ชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค๑ พร้อมคณะประเมินผลฯ ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์

 
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖ ห้วง ๑๓.๐๐น. - ๑๔.๐๐น.ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)ในบทเรียนที่ ๖ เรื่องรากฐานของมิตรภาพ และในบทเรียนที่ ๗ เรื่องการรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน ให้กับนักเรียนชั้น ป.๕ จำนวน ๒๐ คน : โรงเรียนบ้านพุน้อย ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
https://web.facebook.com/profile.php?id=100068414987338&_rdc=1&_rdr
 
ห้วงวันที่ ๒๔ - ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖ ร.ต.ท.ปิยพงษ์พรหมชาติ รอง สว.(ป) มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ลูกเสือวิสามัญ ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๘๐ คน ณ บ้านไร่ปิยวัลย์แคมป์ ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑ จัดกิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคี
๒ อบรมวิชาลูกเสือ และกิจกรรมรอบกองไฟ
๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๔ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
ภารกิจ : ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
24 ม.ค. 66 พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ส.ต.อ.จักรกฤษณ์ โสภาพงศ์ พร้อมพวก รวม 2 นาย เดินทางไปยัง จุดตรวจเนิน860 เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าฯ
ผลการปฎิบัติ: เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
ภารกิจ : เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดนบ้านย่านซื่อ
๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ ส.ต.ท.พงษ์ฐกร นาคใหม่ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๒ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068414987338
 
ภารกิจ : รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
๒๑ ม.ค. ๒๕๖๖ ส.ต.ต.สราวุธ จันทะเสน ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ออกตรวจความเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ณ.ลานกางเต็นท์ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน,ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ต่างๆ, เพื่อป้องกันและปราบปรามการเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎมายและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยว ประมาณ ๔๐ คน ณ ลานกางเต็นท์บ้านป่าหมาก หมู่ ๘ ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ
 
ภารกิจ : สนับสนุนวิทยากร
๓. วัน/เวลา : ห้วงวันที่ ๑๘ - ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖ ร.ต.ท.ปิยพงษ์ พรหมชาติ รอง สว.(ป) มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับลูกเสือสำรอง และลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเมืองปราณบุรี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๓๐๐ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑ จัดกิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคี
๒ อบรมวิชาลูกเสือ และกิจกรรมรอบกองไฟ
๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๔ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
 
ภารกิจ : เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดนบ้านย่านซื่อ
๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖ ส.ต.ท.พงษ์ฐกร นาคใหม่ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๒ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068414987338
 
๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖ ห้วง ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ร.ต.ต.สน เสียงใหญ่ รอง สว.(ป)ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ออกลาดตระเวนและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงแจกจ่ายยาให้กับประชาชน ณ บ้านเขาโป่ง หมู่ ๖ ต.ศิลาลอย อ. สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อป้องกัน/ปราบปรามอาชญากรรม การลักลอบนำเข้ายาเสพติด การค้าสิ่งผิดกฎหมาย การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว และประชาสัมพันธ์หน่วย
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖ ร.ต.อ.วุฒิชัย   คงดำสวน  รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ หน้ามูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถานปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

 
 
ภารกิจ : รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับคณะแพทย์ พอ.สว.
เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ส.ต.อ.เสถียรพงษ์ ราชจินดา ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๑๔๕ /จนท.พยาบาล ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย กพ.มว.ตชด.๑๔๕๔ รวม ๕ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับคณะแพทย์ พอ.สว.รพ.ปราณบุรี ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ บ.แพรกตะลุย ม.๖ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข.โดยมี นพ.ทรงวุฒิ ชนะอุดมสุข นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็น หน.คณะ พอ.สว.รพ.ปราณบุรี
ณ ศาลากลางหมู่บ้านแพรกตะลุย ม.๖ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข.
ผลการปฏิบัติ : การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับคณะแพทย์ พอ.สว.รพ.ปราณบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๖ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๒๒ (ปรม.๒๒) กลุ่มวอก “ปันน้ำใจ เพื่อพัฒนาการศึกษา (ตอบแทนสังคม)” ณ รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู โดยมี จ.ส.ต.ปราชญ์ประสิทธิ์ ระวินหรรษ์ รอง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ เป็น หน.ชุด นำข้าราชการตำรวจ มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้กับคณะฯ ณ รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู ม.๓ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์  ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๖ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมคณะร้านทองออโรร่า โดยมี ร.ต.ท.ปรเมศร์ เขียววรรณ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ เป็น หน.ชุด นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมพวกรวม ๕ นาย เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กร่วมกับ รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ภารกิจ : เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กร่วมกับ รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ
๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๓ นาย เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กร่วมกับ รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ภารกิจ : ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ นำโดย พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ และข้าราชการตำรวจพร้อมครอบครัว ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตร (เพล)และเจริญพุทธมนต์ในช่วงเช้า และจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาเซปัคตะกร้อ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข้อที่ ๖ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ และข้อ ๑๐ เสริมสร้างระเบียบวินัย ควบคุมดูแลความประพฤติและป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์
 
๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖ ห้วง ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ส.ต.ท.พงษ์ฐกร นาคใหม่ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๒ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ
๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖ ห้วง ๑๒.๓๐น. - ๑๔.๓๐น. ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)ในบทเรียนที่ ๕ เรื่องความจริง และบทเรียนที่ ๖ เรื่องรากฐานของมิตรภาพ ให้กับนักเรียนชั้น ป.๕ จำนวน ๒๐ คน โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
๙ ม.ค. ๒๕๖๖ ร.ต.ท.ปิยพงษ์ พรหมชาติ รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ในบทเรียนที่ ๑ เรื่อง วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตรแดร์ ให้กับนักเรียนชั้น ป.๕ จำนวน ๑๒ คน : โรงเรียนบ้านหนองกา ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
 
ภารกิจ:รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
๗-๘ ม.ค.๖๕ ร.ต.ต.นเรศ ผิวผุด รอง สว.(ป)ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมพวกรวม ๔ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ณ น้ำตกป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
 
ห้วงวันที่ ๕ - ๖ ม.ค. ๒๕๖๖ ร.ต.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ รอง สว.(ป) มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับลูกเสือสำรอง และลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านตาลเจ็ดยอด ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๒๕๔ คน ณ บ้านไร่ปิยวัลย์แคมป์ ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑ จัดกิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคี
๒ อบรมวิชาลูกเสือ และกิจกรรมรอบกองไฟ
๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๔ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
ภารกิจ : เข้าทำการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
๖ ม.ค. ๒๕๖๖ ห้วง ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ในบทเรียนที่ ๑ เรื่อง วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตรแดร์ และบทเรียนที่ ๒ บุหรี่กับนักเรียน ให้กับนักเรียนชั้น ป.๕ จำนวน ๕ คน ณ โรงเรียนชลประทานปราณบุรี ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ภารกิจ : ปลูกหญ้าเเฝกรอบบริเวณฐาน
๓. วัน/เวลา : ๙ ม.ค.๒๕๖๖ ห้วง ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.ส.ต.อ.เนรมิตร ผาระพงษ์ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมด้วยกำลังพล มว.ตชด.๑๔๕๔ ร่วมกันปลูกหญ้าเเฝกรอบบริเวณฐาน ณ ฐปก.บ้านท่าไม้ลาย ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ปข.
 
 
 
ภารกิจ : ร่วมบริการประชาชน ณ จุดตรวจ / จุดบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
วัน/เวลา : ๒๙ ธ.ค.๖๕ - ๒ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
รายละเอียด : พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ด.ต.อมรเทพ กลิ่นประเสริฐ ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๑๔๕ /หน.ชุด พร้อมกำลังพลในสังกัดรวม ๘ นาย เดินทางไปยังจุดตรวจ / จุดบริการประชาชน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ และแวะพักรถหรือขอความช่วยเหลือตามจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน
สถานที่ : ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บ้านปากน้ำปราณ ต.ปากน้ำปราณ / จุดบริการประชาชน ลานมหาราช ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จว.ปข.
 
 
 ๒ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ด.ต. ชาญชัย ใจกล้า รอง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อม กำลังพล ๓ นาย เดินทางไปยังจุดตรวจ / จุดบริการในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ และแวะพักรถหรือขอความช่วยเหลือตามจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน สถานที่ : จุดบริการประชาชนบึงนครต.บึงนคร อ. หัวหิน จว.ประจวบฯ
 
 
ภารกิจ : ร่วมทำบุญ ช่วยจัดสถานที่และ รับมอบ สิ่งของ
สถานที่ : วัดกำแพงแลง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
๒๙ ธ.ค.๖๕ - ๒ ม.ค.๖๖ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๑๔๕๓ รวม ๓ นาย เดินทางไป วัดกำแพงแลง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อร่วมทำบุญและช่วยจัดสถานที่ อำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้มาร่วมงาน ณ วัดกำแพงแลง พร้อมรับมอบสิ่งของ
ผลการปฏิบัติ: การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 

เดือน พฤศจิกายน 2565

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145
"ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียจากเหตุการณ์หนองบัวลำภู"

 

ประชาสัมพันธ์
ติดตาม Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

วีดีทัศน์กิจกรรมการฝึกปฏิบัติและดูงาน day trip
https://m.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา-904/461228375418879/

รีวิว ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 จาก Google Maps
https://goo.gl/maps/eCkWbReTDZZrCt4d6

 

เมื่อวันที่ ๐๑ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ประธานฯ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ร่วมประชุมรับฟังมอบนโยบายการบริหารราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) กับหน่วยงานในสังกัด ตร. ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข ชั้น ๒ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. โดยมี ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อยฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมการประชุมเฝ้าฟัง ณ ห้องประชุมจันทน์หอม ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

คลิกที่นี้หรือรูปภาพเพื่อดาวโหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/1hRicm2IpdVdbZag_Olcxa0wPaOBVFRrf/view?usp=sharing

 

 

การปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย

 

ภารกิจ :ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ด้านบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕ พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน เป็นหัวหน้าชุด พร้อมพวก ๓ นายเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภัย ณ ฉก.จงอางศึก ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ร่วมการฝึกอบรม รวม ๕๐ คน
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
 

 

ภารกิจ : จิตอาสาพระราชทาน
เมื่อ ๒๖๐๘๐๐ พ.ย. ๖๕ พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อยฯ มอบหมายให้ ร.ต.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ เป็น หน.ชุด นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ต.ช.ด. ๑๔๕ รวม ๖ นาย เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “กิจกรรมพายเรือเก็บขยะ” โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธีและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม ๒๐ คน ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จว.ปข.

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0f8Loi9QNwRJJp5XnVwgaG8QyZfx1z5D1amzbK13UKqBoDFDDG5ucUn3GuBmqxKTol&id=100068414987338

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

 

เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจรให้กับพลเรือเอก สุธีพงษ์ แก้วทับ พร้อมด้วยคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที ๙ ( ปธส.๙ )
๒๖ พ.ย. ๒๕๖๕ ห้วง ๑๐.๐๐- ๑๕.๐๐ น. จ.ส.ต.กัณฐฤทธิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๓ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจรให้กับ พลเรือเอก สุธีพงษ์ แก้วทับ พร้อมด้วยคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที ๙ ( ปธส.๙ ) ที่เดินทางมามอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน รวมถึงมอบถุงยังชีพให้กับผู้ปกครอง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ
ผลการปฏิบัติ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
 
คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
 
 

 

เนื่องด้วยในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.65 เป็น วันวชิราวุธ อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กก.ตชด.14 จึงกำหนดจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และพิธีสงฆ์ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid033zUimSyK2AdwNceguXwERb5oPZ7HXwEgCnrbs72byBgWEsChsaDoczU2EBLDaALnl&id=100068414987338

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

 

ภารกิจ : ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านท่าไม้ลาย
๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕ ห้วง ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านท่าไม้ลาย เพื่อตรวจความคืบหน้าการพัฒนาฐานปฏิบัติการ ในการเตรียมความพร้อมรับองคมนตรี และเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ณ ฐานปฏิบัติการบ้านท่าไม้ลาย ม.๖ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ โดยมี ร.ต.ต.นเรศ ผิวผุด รอง สว.(ป)ฯรรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ
ผลการปฏิบัติ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
 
๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕ ห้วง ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้นำพระพุทธรูปจาก ผบก.ภาค ๑ มาประดิษฐาน ณ ฐานปฏิบัติการบ้านท่าไม้ลาย พร้อมตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านท่าไม้ลาย เพื่อตรวจความคืบหน้าการพัฒนาฐานปฏิบัติการ ในการเตรียมความพร้อมรับองคมนตรี ฐานปฏิบัติการบ้านท่าไม้ลาย ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ โดยมี ร.ต.ต.นเรศ ผิวผุด รอง สว.(ป)ฯรรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ
โดยให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑.ให้พัฒนาและปรับปรุงฐานปฏิบัติการที่ตั้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับองคมนตรี
๒.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้นำในพื้นที่รับผิดชอบ
๖.ผลการปฏิบัติ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
 
ภารกิจ : สนับสนุนวิทยากร
วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕ ห้วงเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับลูกเสือสำรอง ชั้นอนุบาล ๑ - ๓ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑ จัดกิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคี
๒ อบรมวิชาลูกเสือ
๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๔ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
๑๖ พ.ย. ๒๕๖๕ ห้วง ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับลูกเสือสำรอง โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) จำนวน ๒๑๔ คน ณ บ้านไร่ปิยวัลย์แคมป์ ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑ จัดกิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคี
๒ อบรมวิชาลูกเสือ
๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๔ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
https://web.facebook.com/profile.php?id=100068414987338
 
 
 
ภารกิจ : เดินทางไปอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับคณะที่จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ณ รร.ตชด.บ้านป่าหมาก
๑๓ พ.ย. ๒๕๖๕ ห้วง ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ส.ต.ต.ภูดิส วรินทรโชติวัต ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ร่วมกับ ทหาร ฉก.จงอางศึก และผู้ใหญ่บ้าน อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับคณะที่จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ณ รร.ตชด.บ้านป่าหมาก หมู่ ๘ ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ
ผลการปฏิบัติ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
 
 
รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่น้ำตกป่าละอู
๑๒ พ.ย. ๒๕๖๕ ห้วง ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. จ.ส.ต.กัณฐฤทธิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๓ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ณ น้ำตกป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน
จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.ฉก.จงอางศึก
เมื่อ ๑๒ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พ.ต.ท.เชาวลิต ฆังคะรัตน์ รอง ผกก.ตชด.๑๔ ,ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมกำลังพลในสังกัด รวม ๑๔ นาย , กพ.ร้อย ตชด.๑๔๖,๑๔๗ ได้เดินทางไปร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.พงศ์พัฒน์ ห้องสินหลาก ผบ.ร.๒๙/ผบ.ฉก.จงอางศึก ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ ของ ฉก.จงอางศึก ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาข้อขัดข้องของ นขต.และหน่วยควบคุมทางยุทธการ สถานที่ : บก.ฉก.จงอางศึก อ.เมือง จว.ปข.
 

ห้วงวันที่ ๑๐ - ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียนบ้านหุบกะพง จำนวน ๑๒๐ คน สถานที่ : บ้านไร่ปิยวัลย์แคมป์ ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑ จัดกิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคี
๒ อบรมวิชาลูกเสือ และกิจกรรมรอบกองไฟ
๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๔ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

๑๑ พ.ย.๖๕ จ.ส.ต.ปราชญ์ประสิทธิ์ ระวินหรรษ์ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๒ เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน ร่วมกับ นายสุวิทย์ น้ำกลั่น กำนัน บ้านท่าไม้ลาย และชาวบ้าน จำนวน ๔๐ คน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านท่าไม้ลาย ม.๖ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ปข
โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้
๑) การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
๒) การรวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆในหมู่บ้านให้กับหน่วยงานทางราชการ
๓) ประชาสัมพันธ์การงดใช้อาวุธปืนภายในหมู่บ้าน
๔) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๕) การเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวเข้ามายังในพื่นที่
๖) กองทุนหมู่บ้าน
๗) การแก้ไขปัญหาระบบน้ำปะปาภายในหมู่บ้าน
 
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ ส.ต.ต.สราวุธ จันทะเสนผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมพวกรวม ๒ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ
ผลการปฏิบัติ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

๐๘๑๐๓๐ พ.ย.๖๕ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม และตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการต้อนรับองคมนตรีและคณะฯ ในภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมราชินีมอบให้แก่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๖ ใน ๑๔ ธ.ค.๖๕ โดยมี พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช รอง ผบ.ร.๒๙/รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก เป็นประธานฯ พร้อมส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมประชุมแบ่งมอบหน้าที่และตรวจพื้นที่ ณ รร.ตชด.บ.แพรกตะคร้อ และ ฐปก.บ.ท่าไม้ลาย ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ปข.,

 

ภารกิจ : ต้อนรับคณะ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อม นรต.รุ่นที่ ๗๕ ศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ กก.ตชด.๑๔
๐๗๑๐๔๐ พ.ย.๖๕ พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เดินทางให้การต้อนรับ พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ นำคณะ นรต.รุ่นที่ ๗๕ เดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่ กก.ตชด.๑๔
ณ รร.ตชด.บ้านย่านซื่อต.หาดชาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบฯ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068414987338

 

เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่น้ำตกป่าละอู
๖ พ.ย. ๒๕๖๕ ส.ต.ท.ธนกร เลิศสุวรรณ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๓ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ณ น้ำตกป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068414987338

 
 
เดินทางไปอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับคณะทอดกฐินวัดป่าช้างขาว
๖ พ.ย. ๒๕๖๕ มว.ตชด.๑๔๕๒ พวกรวม ๒ นาย อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับคณะทอดกฐิน ณ วัดป่าช้างขาว หมู่ ๘ ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ
ผลการปฏิบัติ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

เรียน ผู้บังคับบัญชา
๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๑๔๕
๒. ภารกิจ : กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี กองร้อย ตชด.๑๔๕
๓. วัน/เวลา : ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ ห้วง ๑๕.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.
๔. สถานที่ : สนามกีฬา ร้อย ตชด.๑๔๕ อ.ปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ปข.
๕.รายละเอียด : พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เป็นประธาน การจัด “กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ร้อย ตชด.๑๔๕ ” ณ สนามกีฬา ร้อย ตชด.๑๔๕ อ.ปราณบุรี จว.ปข. โดยมีการแข่งขันกีฬา ๒ ประเภท กีฬาฟุตบอลและกีฬาเซปักตะกร้อ โดยมีการแข่งขันกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ มว. มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ กับ มว.ตชด.๑๔๕๑ - ๑๔๕๔ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ กองร้อย ตชด.๑๔๕ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สานต่อนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
๖. ผลการปฏิบัติ : การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลมีขวัญกำลังใจและมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ZNajwGTtycsGPwN4E2C9XQG2JPjLGKZYhtje623TuZat4aZVD9M937Hbft9fqHr6l&id=100068414987338

 

ภารกิจ : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.ปราณบุรี จว.ปข.
๑ พ.ย. ๒๕๖๕ ห้วง ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ร.ต.ต.วิบูลย์ กัณหาเล่ห์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ปข.โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

 

 

 

วันสำคัญ เดือนพฤศจิกายน 

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 : วันลอยกระทง
เสาร์สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน :วันคนพิการ
14 พฤศจิกายน : วันบิดาแห่งฝนหลวง  
20 พฤศจิกายน : วันกองทัพเรือ
25 พฤษจิกายน : วันวชิราวุธ - วันประถมศึกษา
27 พฤศจิกายน : วันสาธารณสุขแห่งชาติ

 

เดือน ธันวาคม 2565

ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
 
สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ว่าที่ พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เป็นประธานกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

 

 

ภารกิจ : เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕ ห้วง ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมพิธีโดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน ณ วัดหนองตาแต้ม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จว.ปข.
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕ และครอบครัว

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดเดือนธันวาคม

ประวัติ

วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติขึ้น เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว สังคม ที่ผู้เป็นลูกจะต้องเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น "วันพ่อ"

ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ก็ได้มีการประกาศจากรัฐบาลของประเทศไทยว่า "วันพ่อแห่งชาติ" ของประเทศไทย จะยังคงไว้ ให้เป็นวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีต่อไปตามเดิม

 

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น "วันพ่อแห่งชาติ" เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็นการยกย่องบทบาทของพ่อที่มีความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว หลายคนอาจกำลังมองหากิจกรรมที่จะทำให้คุณพ่อประทับใจ ไทยรัฐออนไลน์ขอแนะนำกิจกรรมยอดฮิตที่สามารถนำไปสร้างเซอร์ไพรส์ในวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 

 

ประวัติความเป็นมาของ วันพ่อแห่งชาติ ในประเทศไทย

ประเทศไทยจัดวันพ่อแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้คิดริเริ่ม กำหนดให้ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ซึ่งเป็นคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลังจากนั้นเป็นต้นมาเป็นที่ทราบกันดีว่า ทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีคือ "วันพ่อแห่งชาติ" เพื่อเทิดทูนพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 รวมถึงเป็นการให้ความสำคัญกับบทบาทของพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคมไทย โดยคณะรัฐมนตรีกำหนดวันพ่อแห่งชาติให้เป็นวันหยุดราชการประจำปีในประเทศไทย

พุทธรักษา ดอกไม้สีเหลืองประจำวันพ่อแห่งชาติ

ดอกพุทธรักษา ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำวันพ่อแห่งชาติ เนื่องจากดอกพุทธรักษามีสีเหลืองตรงกับสีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 (วันจันทร์) นอกจากนี้ชาวพุทธยังมีความเชื่อว่าดอกพุทธรักษาคือดอกไม้มงคล หมายถึงพระพุทธเจ้าปกป้องรักษา สอดคล้องกับชื่อของดอกไม้นั่นเอง

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์
ติดตาม Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
 

วีดีทัศน์กิจกรรมการฝึกปฏิบัติและดูงาน day trip
https://m.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา-904/461228375418879/

รีวิว ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 จาก Google Maps
https://goo.gl/maps/eCkWbReTDZZrCt4d6

 

 

วิสัยทัศน์(VISION)

กองบัญชาตำรวจตระเวนชายแดน

“เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน”

 

พันธกิจ(MISSION)

ตำรวจตระเวนชายแดน

๑. ถวายความปลอดภัย อย่างสมพระเกียรติ และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เฝ้าระวังและแก้ไข ปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน

๓. รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ

๔. พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ

๕. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๖. ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่

๗. พัฒนาหน่วยและระบบบริหารจัดการที่ดี

 

 

การปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย

 วิสัยทัศน์ พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค
 
 
 
ภารกิจ : ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอปราณบุรี
๒๙ ธ.ค.๖๕ ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รอง สว.(ป)กก.ตชด.๑๔ พร้อมกำลังพลรวม ๖ นาย ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอปราณบุรี และขบวนรณรงค์โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า"ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรีเป็นประธานฯ พร้อมส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ บริเวณศูนย์โอทอป (OTOP) อ.ปราณบุรี จว.ปข.
ผลการปฏิบัติ : ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ห้วงวันที่ ๒๒ - ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๕ ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพฯ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑๙๕ คน ณ บ้านไร่ปิยวัลย์แคมป์ ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ
๑ จัดกิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคี
๒ อบรมวิชาลูกเสือ และกิจกรรมรอบกองไฟ
๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๔ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
https://web.facebook.com/profile.php?id=100068414987338
 
ภารกิจ : ตรวจเยี่ยม ฐปก.เเพรกตะคร้อ
๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ ห้วง ๑๕.๑๒ - ๑๖.๐๐ น. ร.ต.ท.ปรเมศร์ เขียววรรณ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฐปก.เเพรกตะคร้อ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ปข. โดยมี จ.ส.อ.อุดม ดาษไธสง หัวหน้าชุดฐานปฏิบัติการบ้านแพรกตะคร้อ หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ให้การต้อนรับ
ผลการปฏิบัติ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
 
๒๑ ธ.ค.๒๕๖๕ ห้วง ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ร.ต.ท.ไพทูรย์ เอมทิพย์ รอง สว.(ป.)ฯ/หน.ชุด ชปส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๖ นาย ,ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ณ นคร ผบ.มว.ลว.ที่ ๑ ฉก.จงอางศึก(ชป.ป่าละอู) พร้อมพวกรวม ๒ นาย ร่วมกันตั้งจุดตรวจความมั่นคงแนวชายแดนบูรณาการร่วม เพื่อคัดกรองบุคคลผ่านเข้า-ออกภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙,เพื่อเป็นการป้องกันบุคคลต่างด้าวลักลอบเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต (การหลบหนีเข้าเมือง), ป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการป้องกันตนเองในเบื้องต้น, เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดน
ผลการปฏิบัติ : ไม่พบผู้กระทำความผิดกฎหมายแต่อย่างใด
 
 
ภารกิจ : ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังโอวาทจาก ผบ.ทบ./ ผบ.ศปก.ทบ.
เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า ผกก.ตชด.๑๔ , พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมกำลังพลในสังกัด รวม ๑๓ นาย , กพ.ร้อย ตชด.๑๔๖,๑๔๗ ได้เดินทางไปร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ.พร้อมคณะฯ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกล.สุรสีห์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ฉก.จงอางศึก/ร.๒๙ ณ บก.ฉก.จงอางศึก อ.เมือง จว.ปข.
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02aUAjfp7ukG48Gjgd3eqjJs98WgKMEAy8zyWrBe1xMLnFdbEQ19PKxczo6wnwDyuJl&id=100068414987338
 
ภารกิจ : ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว
๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕ ห้วง ๑๑.๑๒ - ๑๒.๐๐ น. ร.ต.ท.ปรเมศร์ เขียววรรณ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข. โดยมี พ.ต.ต.สมพงศ์ พันธ์ดี ครูใหญ่รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว ให้การต้อนรับ
โดยให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑.การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ ทุกครั้ง
๒.พัฒนาและปรับปรุง รร.ตชด.บ้านเขาจ้าวอย่างต่อเนื่อง
ผลการปฏิบัติ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
 
 
ภารกิจ ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.พล.ร.๙ / ผบ.กกล.สุรสีห์
เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า ผกก.ตชด.๑๔ ,ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมกำลังพลในสังกัด รวม ๕ นาย , กพ.ร้อย ตชด.๑๔๖,๑๔๗ ได้เดินทางไปร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.อัษฎาวุธ ปันยรชุน
รอง ผบ.พล.ร.๙/รอง ผบ.กกล.สุรสีห์ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลและให้โอวาท โดยได้ตรวจความพร้อมการเตรียมการต้อนรับ ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. ที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกล.สุรสีห์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ฉก.จงอางศึก/ร.๒๙ ในวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๕ สถานที่ : บก.ฉก.จงอางศึก อ.เมือง จว.ปข.
 
 
ห้วงวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับลูกเสือ - ยุวกาชาด โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรีจ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑๒๐ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑ จัดกิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคี
๒ อบรมวิชาลูกเสือ และกิจกรรมรอบกองไฟ
๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๔ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
 
ภารกิจ : เข้ารับสิ่งของพระราชทาน และร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีพร้อมคณะฯ
๑๔ ธ.ค.๖๕ พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า ผกก.ตชด.๑๔ , พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖,๑๔๗ , สว.กบ.กก.ตชด.๑๔ ,กพ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้เข้ารับสิ่งของพระราชทาน พร้อมให้การต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและคณะฯ ที่เดินทางมาโดย ฮ.ทบ. ในภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมราชินีมอบให้แก่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๖ ใน ๑๔ ธ.ค.๖๕ โดยมี พลตรี วรยส เหลืองสุวรรณ รองแม่ทัพภาคที่ ๑ ,นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,พล.ต.วุทธยา จันทมาศ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙,พลตรี ประยุกต์ อุ่นอบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ,พ.อ.พงศ์พัฒน์ ห้องสินหลาก ผบ.ร.๒๙/ผบ.ฉก.จงอางศึก พร้อมส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ รร.ตชด.บ.แพรกตะคร้อ และ ฐปก.บ.ท่าไม้ลาย ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ปข.,
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ภารกิจ : รับการตรวจเยี่ยมจาก ผกก.ตชด.๑๔
๑๓๑๑๓๐ ธ.ค.๖๕ พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า ผกก.ตชด.๑๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการบ้านท่าไม้ลาย ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ปข. โดยมี พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ,ร.ต.ต.นเรศ ผิวผุด รอง สว.(ป)ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมกำลังพลในสังกัด ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมให้การต้อนรับฯ โดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาที่ตั้งฐานปฏิบัติการ และการเตรียมการต้อนรับองคมนตรีและคณะฯ ในภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมราชินีมอบให้แก่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๖ ใน ๑๔ ธ.ค.๖๕ สถานที่ : ณ ฐปก.บ.ท่าไม้ลาย ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ปข.,
ผลการปฏิบัติ : การรับการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
ภารกิจ : ตรวจความพร้อม และร่วมซักซ้อมการปฏิบัติในการเตรียมการต้อนรับองคมนตรีและคณะฯ
๑๓ ธ.ค.๖๕ พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า ผกก.ตชด.๑๔ , พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖,๑๔๗ , สว.กบ.กก.ตชด.๑๔ ,กพ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ร่วมตรวจความพร้อม และซักซ้อมการปฏิบัติในการเตรียมการต้อนรับองคมนตรีและคณะฯ (ตรวจความพร้อมครั้งสุดท้าย) ในภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมราชินีมอบให้แก่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๖ ใน ๑๔ ธ.ค.๖๕ โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฯ ,พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช รอง ผบ.ร.๒๙/รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก, นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน พร้อมส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมซักซ้อมการปฏิบัติดังกล่าว ณ รร.ตชด.บ.แพรกตะคร้อ และ ฐปก.บ.ท่าไม้ลาย ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ปข.,
ผลการปฏิบัติ : การซักซ้อมการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
๑๒ ธ.ค.๖๕ พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ทำการตรวจความพร้อมกำลังพลและชี้แจงการปฏิบัติในการเตรียมการต้อนรับองคมนตรีและคณะฯ ในภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมราชินีมอบให้แก่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๖ ใน ๑๔ ธ.ค.๖๕
 
 
ห้วงวันที่ ๗ - ๙ ธ.ค. ๒๕๖๕ ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับลูกเสือ - เนตรนารีกลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๑๗๐ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑ จัดกิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคี
๒ อบรมวิชาลูกเสือ และกิจกรรมรอบกองไฟ
๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๔ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
ภารกิจ : ตรวจความพร้อม และรับฟังขั้นตอนการปฏิบัติในการเตรียมการต้อนรับองคมนตรีและคณะฯ ( ครั้งที่ ๑ )
เมื่อ ๐๙๑๐๐๐ – ๐๙๑๒๐๐ ธ.ค.๖๕ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔ , พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย ร้อย ตชด.๑๔๔,๑๔๖,๑๔๗ , สว.กบ.กก.ตชด.๑๔ ,กพ.มว.ขนส่ง.กก.ตชด.๑๔ ,กพ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ร่วมตรวจความพร้อม และรับฟังขั้นตอนการปฏิบัติในการเตรียมการต้อนรับองคมนตรีและคณะฯ ( ครั้งที่ ๑ ) ในภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมราชินีมอบให้แก่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๖ ใน ๑๔ ธ.ค.๖๕ โดยมี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน ,พ.อ.พงศ์พัฒน์ ห้องสินหลาก ผบ.ร.๒๙/ผบ.ฉก.จงอางศึก เป็นประธานฯ พร้อมส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมซักซ้อมการปฏิบัติดังกล่าว ณ รร.ตชด.บ.แพรกตะคร้อ และ ฐปก.บ.ท่าไม้ลาย ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ปข.,
ผลการปฏิบัติ : การซักซ้อมการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕
 
 
ภารกิจ : เข้าทำการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ ห้วง ๑๒.๓๐น. - ๑๔.๓๐ น. ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล ครูตำรวจแดร์ ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ในบทเรียนที่ ๑ เรื่อง วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตรแดร์ และบทเรียนที่ ๒ เรื่อง บุหรี่กับนักเรียน ให้กับนักเรียนชั้น ป.๕ จำนวน ๒๐ คน ณ โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
ภารกิจ : ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๕
๐๕ ธ.ค. ๖๕ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ จำนวน ๘ นาย ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๕ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปราณบุรี โดยมี นาย ปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน
 
 
ภารกิจ : จิตอาสาพระราชทานฯ
๒ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เมื่อ ๐๒๐๘๓๐ ธ.ค. ๖๕ พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาพระราชทานฯ ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช “กิจกรรม ปลูกหญ้าแฝก” จำนวน ๓๐๐ กล้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม ๔๐ คน
 
 
 
๐๑๐๘๓๐ ธ.ค.๖๕ พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ปข. โดยมี พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมกำลังพล ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ
ผลการปฏิบัติ : ได้ให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑ กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ และตามนโยบายผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
๒ ให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ
๓ ได้เปิดการอบรมการทำตะไคร้หอมกันยุงให้กับครู ร.ร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.๑๔
 เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการทำตะไคร้หอมกันยุงให้กับครู รร.ตชด.สังกัด กก.ตชด.๑๔ ณ ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
 
 

 

เมื่อวันที่ ๐๑ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ประธานฯ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ร่วมประชุมรับฟังมอบนโยบายการบริหารราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) กับหน่วยงานในสังกัด ตร. ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข ชั้น ๒ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. โดยมี ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อยฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมการประชุมเฝ้าฟัง ณ ห้องประชุมจันทน์หอม ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

คลิกที่นี้หรือรูปภาพเพื่อดาวโหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/1hRicm2IpdVdbZag_Olcxa0wPaOBVFRrf/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

เดือน ตุลาคม 2565

 

วันแห่งความทรงจำ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค. 2559 เวลา 15.52 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช สิริพระชนมพรรษา 88 ปี 313 วัน ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี 4 เดือน 4 วัน

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้วันที่ 13 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตและวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

 


 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145
"ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียจากเหตุการณ์หนองบัวลำภู"

 

 

เมื่อวันที่ ๐๑ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ประธานฯ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ร่วมประชุมรับฟังมอบนโยบายการบริหารราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) กับหน่วยงานในสังกัด ตร. ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข ชั้น ๒ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. โดยมี ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อยฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมการประชุมเฝ้าฟัง ณ ห้องประชุมจันทน์หอม ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

คลิกที่นี้หรือรูปภาพเพื่อดาวโหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/1hRicm2IpdVdbZag_Olcxa0wPaOBVFRrf/view?usp=sharing

 

 

 

 

การปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย

 
 
 
ภารกิจ : สำรวจพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
ภารกิจ : เดินทางไปอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับคณะทอดกฐินสำนักสงฆ์บ้านท่าไม้ลาย
๓๐ ต.ค. ๒๕๖๕ ห้วง ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. จ.ส.ต.ปราชญ์ประสิทธิ ระวินหรรษ์ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมพวกรวม ๔ นาย อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับคณะทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์บ้านท่าไม้ลาย หมู่ ๖ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ
ผลการปฏิบัติ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
 
ภารกิจ : สร้างแท่นประดิษฐานพระพุทธรูป
๓๐ ต.ค. ๒๕๖๕ ห้วง ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ร.ต.ต.นเรศ ผิวผุด รอง สว.(ป)ฯรรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมด้วยกำลังพลภายใน มว.ร่วมกันสร้างแท่นประดิษฐานพระพุทธรูป ณ ฐานปฏิบัติการบ้านท่าไม้ลาย หมู่ ๖ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ ผลการปฏิบัติ : กำลังดำเนินการ
 
 
ภารกิจ : ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หมู่บ้านลาวัลเล่ บ้านหนองขอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ. ร้อย ตชด ๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ โดยมี ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๔ เป็น หน.ชุด พร้อม กพ.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด ๑๔๕ จำนวน ๘ นาย และ กพ.จิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ จำนวน ๒ นาย รวม ๑๒ นาย ออกสำรวจพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจากมีฝนตกหนักเมื่อ ๒๗ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๔๐๐-๑๐.๐๐ น. น้ำท่วมรอการระบาย น้ำท่วมสูงประมาณ ๓๐ - ๗๐ ซม. โดยได้ขนย้ายสิ่งของ ยกสิ่งของขึ้นที่สูง และวางกระสอบทรายกั้นน้ำ จำนวน ๓๐ ครัวเรือน สภาพอากาศในพื้นที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง และระดับน้ำเริ่มลดลง
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
๒๗ ต.ค.๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ. ร้อย ตชด ๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ รอง สวป.(ป.) กก.ตชด.๑๔ เป็น หน ชุด พร้อม กพ.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด ๑๔๕ รวม ๕ นาย ออกสำรวจพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ อ.หัวหิน เนื่องจากมีฝนตกหนักเมื่อ ๒๗ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๔๐๐-๑๐.๐๐ น.น้ำท่วมบริเวณซอยหัวหิน ๑๐๒,๑๑๒ ต.หนองแก,ถนนโค้งพระจันทร์ ต.หัวหิน ,บ้านหนองขอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รถทุกชนิดสามารถสัญจรได้ตามปกติ น้ำท่วมรอการระบาย ประชาชนยังไม่ได้รับผลกระทบ สภาพอากาศในพื้นที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

 
 
๒๖ ต.ต. ๒๕๖๕ ห้วง ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ส.ต.ท.ธนกร เลิศสุวรรณ ผบ.หมู่.มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพืชผลทางการเกษตรของนาย สุวรรณ แก้วพลกรัง จากการสอบถามทราบว่าเหตุเกิดวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๕ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ - ๐๔.๐๐ น.ได้มีช้างป่าออกมาหากินและทำลายพืชผลเสียหาย
ผลการปฏิบัติ : จากการตรวจสอบพบความเสียหาย คือ ต้นขนุน จำนวน ๑๕ ต้น และต้นกล้วย จำนวน ๒๐ ต้น

 

  

รับการตรวจเยี่ยมจาก รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก

เมื่อ ๒๔ ต.ค.๖๕  เวลา ๐๘.๓๐น. – ๐๙.๑๕ น. พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก พร้อมด้วยคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสอบถามสถานการณ์ในพื้นที่ และเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ ฐานปฏิบัติการบ้านคลองใหญ่ โดยมี พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร  ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕,ร.ต.ต.สน  เสียงใหญ่ รอง สว.(ป)ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับและตอบข้อสอบถาม สถานที่ : ฐานปฏิบัติการบ้านคลองใหญ่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ปข.

ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการให้การต้อนรับ

 
 
๑. หน่วย : มว.ตชด.๑๔๕๑ ร้อย ตชด.๑๔๕
๒. ภารกิจ : เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจรให้กับคณะทอดกฐินวัดพุทธไชโย
๓.วัน/เวลา : ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๕ ห้วง ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๔. สถานที่ : วัดพุทธไชโย บ้านคลองน้อย หมู่ ๗ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ
๕. รายละเอียด : จ.ส.ต.กัณฐฤทธิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ร่วมกับคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย ร่วมกันรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจรให้กับคณะทอดกฐิน ณ วัดพุทธไชโย บ้านคลองน้อย หมู่ ๗ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ
๖. ผลการปฏิบัติ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
 
 
 
ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "กิจกรรมปลูกต้นไม้"
วันที่ 21 ต.ค.65 เวลา 09.00 – 11.00 น. พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.145 พร้อม กพ.จิตอาสา ร้อย ตชด.145 รวม 12 นาย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 500ต้น ในพื้นที่ปลูกประมาณ 3ไร่ โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : จิตอาสาจำนวน 222 คน
 
 
ภารกิจ : ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ
๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕ ห้วง ๑๐.๑๕ - ๑๑.๑๕ น. พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ หมู่ ๙ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ปข. โดยมี ส.ต.ท.สิรภพ ไชยดี ผบ.หมู่ ตชด.๑๔๕๔ ให้การต้อนรับ
โดยให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑.ให้ ผบ.มว.ฯ ,รอง ผบ.มว.ฯ รายงานชี้เเจง กรณีไม่ควบคุม
๒.ให้ลาดตระเวนตรวจสอบ สืบสวนหาข่าวการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการกระทำความผิด พ.ร.บ.ต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
๓.รักษาระเบียบวินัยห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายและเรียกรับผลประโยชน์ที่ทำให้เสียภาพลักษณ์ของหน่วย
๔.พัฒนาและปรับปรุงฐานปฏิบัติการที่ตั้งอย่างต่อเนื่องเพื่อรอรับการตรวจเยี่ยมจากผู้บังคับบัญชา
ผลการปฏิบัติ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
 
พิธีอ่านสารจาก ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕
๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕ ห้วง ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด. ๑๔๕ ได้มีพิธีอ่านสารจาก ผบ.ตร. โดย พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร เป็นประธาน ณ พื้นที่ ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 
กิจกรรม : พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ต.ค.๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. ร.ต.ท.ปรเมศร์ เขียววรรณ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยมี นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอกุยบุรี เป็นประธาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ประกอบด้วยข้าราชการหน่วยต่างๆและประชาชน ประมาณ ๑๒๐ คนร่วมทำบุญ ช่วยจัดสถานที่และ รับมอบ สิ่งของ
ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๑๔๕๓ รวม ๓ นาย เดินทางไป วัดกำแพงแลง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อร่วมทำบุญและช่วยจัดสถานที่ อำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้มาร่วมงาน ณ วัดกำแพงแลง พร้อมรับมอบสิ่งของ 


ภารกิจ : เข้าร่วมพิธีสืบสานประเพณีชาวกุย วางดอกไม้สีเหลือง
๑๓ ต.ค. ๖๕ ห้วง ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ ด.ต.ชาญชัย ใจกล้า รอง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมกำลังพลรวม ๒ นายได้เดินทาง ไปร่วมพิธีสืบสานประเพณีชาวกุย ,วางดอกไม้สีเหลือง ,ในวันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี ตั้งเเต่ปี พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นมา , เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเละน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เเด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ,นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอกุยบุรี เป็นประธานพิธี ณ อุทยานเเห่งชาติกุยบุรี ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ปข. ผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
๑. หน่วย : ร้อย ตชด.๑๔๕
๒. กิจกรรม : ร่วมทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๓. วันที่ : ๑๓ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.
๔. สถานที่ทำกิจกรรม : ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
๕.รายละเอียดกิจกรรม : ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อยฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๖ นาย ร่วมทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยมี นายปรีดา สุขใจนายอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน
๖. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ประกอบด้วยข้าราชการหน่วยต่างๆและประชาชน ประมาณ ๔๕๐ คน
 


 
 
กิจกรรม : จิตอาสาอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ )
วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐.- ๑๐.๓๐ น. พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย.ตชด. ๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รอง สว. (ป.) กก.ตชด. ๑๔ พร้อมด้วย กพ.จิตอาสา ร้อย ตชด ๑๔๕ จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่หน่วยงานราชการ (แต่ละหน่วยทำความสะอาดพื้นที่หน่วยงานของตัวเอง)ณ ลานที่ว่าการอำเภอปราณบุรี โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม : ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิน ๑๓๙ คน


 
เมื่อ ๐๘๐๙๐๐ ต.ค. ๖๕ ร.ต.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ร้อยเวรฯ ตรวจความพร้อม กพ.ชุดช่วยผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.๑๔๕
ผลการปฏิบัติ : กพ.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.๑๔๕ มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีเหตุการณ์หรือเมื่อได้รับสั่งการ
 
 
ภารกิจ : ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมจุดตรวจบ้านป่าหมาก
๗ ต.ค. ๒๕๖๕ ห้วง ๑๑.๓๐ - ๑๒.๒๐ น. พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจบ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ โดยมี จ.ส.ต.วราวุฒิ ทองสัมฤทธิ์ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ
โดยให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑.ให้ตรวจสอบ สืบสวนหาข่าวการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการกระทำความผิด พ.ร.บ.ต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
๒.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้นำในพื้นที่รับผิดชอบ
๓.รักษาระเบียบวินัยห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายและเรียกรับผลประโยชน์ที่ทำให้เสียภาพลักษณ์ของหน่วย
๔.พัฒนาและปรับปรุงจุดตรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อรอรับการตรวจเยี่ยมจากผู้บังคับบัญชา
๕.จัดกำลังพลเข้าพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอย่างสม่ำเสมอ
 
 
 
๗ ต.ค. ๒๕๖๕ ห้วง ๐๙.๔๐ - ๑๑.๐๐ น. พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านท่าไม้ลาย ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ โดยมี จ.ส.ต.ปราชญ์ประสิทธิ์ ระวินหรรษ์ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ
 
 
๗ ต.ค. ๒๕๖๕ พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านคลองใหญ่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ โดยมี ร.ต.ต.สน เสียงใหญ่ รอง สว.(ป)ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ
 
 
๐๗ต.ค. ๖๕ ส.ต.ต.ศุภพัฒน์ สระเเก้ว ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๔ จัดกำลังพลรวม ๒ นายได้เดินทางไปตรวจสอบปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำยางชุม น้ำต่ำกว่าสปริงเวย์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
5 ต.ค. 65 พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.145 ตรวจความพร้อมกำลังพล ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.145 เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อมีสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชาสั่งการ
- ตรวจความพร้อมกำลังพลและการแต่งกายชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ตรวจความพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ,เรือ,รถยนต์
- ชี้แจงภารกิจให้กำลังพลทราบ เมื่อมีสถานการณ์และให้เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง


 

 

ภารกิจ : ตรวจสอบปริมาณน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ

๐๔ ต.ค. ๖๕ จ.ส.ต.กัณฐฤทธิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๓ นาย เดินทางไปตรวจสอบปริมาณน้ำ ณ สะพานบ้านป่าละอู หมู่ ๓ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ปข. ผลการปฏิบัติ : ปริมาณน้ำปกติ สามารถใช้ทางสัญจรได้
 
๐๔๐๙๐๐ ต.ค. ๖๕ ส.ต.ต.ศุภพัฒน์ สระเเก้ว ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๔ จัดกำลังพลรวม ๒ นายได้เดินทางไปตรวจสอบปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำยางชุม น้ำต่ำกว่าสปริงเวย์ ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภารกิจ : เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่น้ำตกป่าละอู
๒ ต.ค. ๒๕๖๕ ห้วง ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ร.ต.ต.สน เสียงใหญ่ รอง สว.(ป)ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๓ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ณ น้ำตกป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ


 

 

 

 

 

------------------------------------

วันสำคัญ เดือนตุลาคม 2565

-------------------------------------

 • วันที่ 1 ตุลาคม 2565  :  วันผู้สูงอายุสากล/เทศกาลกินเจ/วันกาแฟสากล
 • วันที่ 2 ตุลาคม 2565  :  เทศกาลกินเจ
 • วันที่ 3 ตุลาคม 2565   :  เทศกาลกินเจ
 • วันที่ 4 ตุลาคม 2565  :  เทศกาลกินเจ
 • วันที่ 7 ตุลาคม 2565   :  วันยิ้มโลก
 • วันที่ 8 ตุลาคม 2565   :  วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
 • วันที่ 9 ตุลาคม 2565  :  วันไปรษณีย์โลก
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2565  : วันออกพรรษา
 • วันที่ 11 ตุลาคม 2565  : วันสายตาโลก
 • วันที่ 13 ตุลาคม 2565 : วันสายตาโลก/วันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันที่ 14 ตุลาคม 2565  : วันประชาธิปไตย
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2565 :  วันล้างมือโลก
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2565  : วันอาหารโลก
 • วันที่ 19 ตุลาคม 2565  : วันเทคโนโลยีของไทย
 • วันที่ 20 ตุลาคม 2565  : วันสลอธ
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2565  : วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ/วันพยาบาลแห่งชาติ/วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ/ว้นรักต้นไม้ประจำปีของชาติ/วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า
 • วันที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2565 วันสหประชาชาติ
 • วันที่ 29 ตุลาคม 2565 วันสะเก็ดเงินโลก
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2565 วันฮันโลวีน/วันออมแห่งชาติ

วันพระ เดือนตุลาคม 2565

 • วันที่ 3 ตุลาคม 2565
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2565
 • วันที่ 18 ตุลาคม 2565
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2565

วันหยุด เดือนตุลาคม 2565

 • วันที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันที่ 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ* (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564)
 • วันที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2565 ชดเชยวันปิยมหาราช

ดังนั้น เดือนตุลาคม 2565 จะมีวันหยุดยาว 4 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 13-16 ตุลาคม 2565 (พฤหัสบดี-อาทิตย์) และหยุดยาวติดต่อกันอีก 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-24 ตุลาคม 2565 (เสาร์-จันทร์)

 

วันฮันโลวีน คืออะไร ?

งานฮันโลวีน เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมของประเทศทางตะวันตก โดยเด็ก ๆ จะแต่งกายเป็นภูตผีปีศาจ พากันชวนเพื่อนออกไปงานฉลอง ส่วนกิจกรรมประจำเทศกาลก็คือการเล่น ทริค ออ ทรีท (trick or treat) ซึ่งเป็นเด็กที่จะตระเวนไปตามบ้านต่าง ๆ และขอลูกกวาด และที่สำคัญคือแกะสลักฟักทองเป็นโคมไฟ เรียกว่า แจ๊ก-โอ-แลนเทิร์น

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

พล.ต.ต.กัญชล อิรทราราม

ผู้บังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

 

พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า

ผู้กำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

 

 

พ.ต.ต.วิเชียร  พุทธอินทร์ศร

ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕