วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

policetv tv

สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายพระมงกุฎเกล้า

เดือน กรกฎาคม 2567

วีดิทัศน์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕ ปี ๒๕๖๗

 

 

18 กรกฎาคม 2538
วันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
.
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือที่ประชาชนนิยมเรียกกันว่า ‘สมเด็จย่า’ เป็นพระราชชนนีในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรียกได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมารดาของพระมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์
.
สมเด็จย่าเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2443 มีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ แม้จะมาจากตระกูลสามัญชน แต่เมื่ออภิเษกสมรสเป็นพระชายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระองค์ก็ทรงสั่งสอนลูกหลานได้เป็นอย่างดี มีพระจริยวัตรที่งดงาม ครั้นสมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จสวรรคต สมเด็จย่าก็ทรงเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสามอย่างเต็มกำลังตามลำพังพระองค์เดียว ดังที่พระองค์ตรัสว่า “ให้ได้โอกาสเป็นเด็กธรรมดามากที่สุดเท่าที่จะมากได้… ถ้าจะมาบังคับให้อยู่หรูหรากันอย่างคิงเต็มที่ ซึ่งจะไม่ดีเลยสำหรับเด็ก จะทำให้ลำบากและเด็กไม่เป็นสุขแล้ว เห็นจะเป็นคิงไม่ได้ เพราะจะอยู่อย่างไม่หรูหรา แต่อย่างเรียบร้อย ก็ไม่ได้ทำให้เสียชื่อเสียงหรือน่าเกลียดอะไร”
.
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จย่ามีพระราชกรณียกิจช่วยเหลือราษฎรที่อยู่ห่างไกลความเจริญ โดยเฉพาะชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือที่พระองค์เสด็จบ่อยครั้งทางเฮลิคอปเตอร์ จนชาวบ้านถวายพระสมัญญานามแด่พระองค์ว่า ‘แม่ฟ้าหลวง’
.
ต่อมาเมื่อมีพระชนมายุ 88 พรรษา สมเด็จย่าเสด็จไปประทับที่พระตำหนักดอยตุงที่มีทิวทัศน์สวยงาม อากาศดี ครั้นเสด็จประทับก็ทรงมีรับสั่งว่าจะปลูกป่าบนดอยตุง ทำให้เกิดเป็นโครงการพัฒนาดอยตุงมาถึงปัจจุบัน
.
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการแทรกซ้อนทางพระยกนะ (ตับ) และพระวักกะ (ไต) ไม่ทำงาน พระหทัยทำงานไม่ปกติ
 
 
 
ภารกิจ : จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ตามโครงการ ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อ ๑๗ ก.ค. ๖๗ เวลา ๐๘.๔๐ - ๐๙.๑๕ น. ร้อย ตชด.๑๔๕ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ตาม "โครงการ ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี ว่าที่ พ.ต.ต. วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ และ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๖ คน ร่วมกันปลูกต้น จำนวน ๕๒ ต้น ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ๒ ต้น,ต้นทองอุไร ๑๐ ต้น ,ต้นเสลา ๑๐ ต้น ต้นมะค่าโมง ๑๕ ต้น และต้นมะค่าแต้ ๑๕ ต้น ณ พื้นที่บริเวณหน้าห้องแถวบ้านพักข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕
 
 
๖ ก.ค.๒๕๖๗ ส.ต.อ.กฤตธี ศรีวารินทร์ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกการจราจรแก่ พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษ สตช.พร้อมคณะฯ โดยมี พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง หัวหน้าคณะฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม NIDA คณะพัฒนาสังคม รุ่นที่ ๗ โดยมอบ อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย ม.๗ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ปกครองนักเรียน
 
 
 
ภารกิจ : กิจกรรมโครงการ ตชด.จิตอาสาร่วมใจบริจาคโลหิต
๓ ก.ค.๒๕๖๗ ห้วง ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ร.ต.ต.สุนทร สุดรอด รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย กพ.จิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๘ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการ ตชด.จิตอาสาร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐๐ คน ณ หอประชุมสราญรมย์ กก.ตชด.๑๔

 

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม

 

 

 

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต 

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล

ผู้บังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

พ.ต.อ.อัคราวัส  สีห์ธน​บุญ​อุบล

ผู้กำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์

ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕

ร.ต.อ. วุฒิชัย  คงดำสวน

รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕