Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติ

156632
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
358
216
1500
153440
4679
7907
156632

Your IP: 18.204.56.104
2019-11-22 23:07

policetv tv

เดือน พศจิกายน 62

 

  เมื่อ ๑๘-๑๙ พ.ย. ๖๒ ร.ต.ต.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป.) กก.ตชด๑๔ หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๔ นาย ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมนันทนาการ และรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษ ให้กับ ลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.อนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) ณ ร.ร.อนุบาลปราณบุรี ต. ปราณบุรี อ. ปราณบุรี จว.ปข  มีลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๙๐ คน

  

เมื่อ ๑๙ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมกำลังพลรวม ๒ นาย เดินทางไปร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยสัตว์ใหญ่สัญจร ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองสะแก ม.๑๐ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพยอม พราหมมณี กำนัน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ผญบ., ผช.ผญบ.ม. ๑-๑๑ , สารวัตรกำนัน และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมประชุมประมาณ ๖๐ คน

  

เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ มอบหมายให้ ส.ต.อ.ภคินัย มาศทอง ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๒/หน.ชุด จต.เนิน ๑๐๔๐ พร้อมพวกรวม ๒ นาย
๒. ร่วมกับ ขตร.ร้อย ตชด.๑๔๔ (มว.ตชด.๑๔๔๑) เนิน ๑๑๑๕ ออกลาดตระเวนหาข่าวป้องกันที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบใกล้เคียง จต.เนิน ๑๐๔๐ บ.ฟ้าประทาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ พิกัด NP.๔๗๙๐
๒.๑ เพื่อเฝ้าระวังตรวจควบคุมภูมิประเทศสำคัญๆ การลุกล้ำอธิปไตย
๒.๒ ป้องกันปราบปราม การลักลอบนำเข้าของยาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน แหล่งเพาะปลูกพืชเสพติด แหล่งผลิตลำเลียงขนส่ง
๒.๓ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
๒.๔ เฝ้าตรวจพื้นที่/ช่องทาง สกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลำเลียงขนส่งการกระทำผิดในพื้นที่แนวชายแดน การมีและการใช้อาวุธปืน อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด

  

เมื่อ ๑๓-๑๔ พ.ย.๖๒:ร.ต.อ.วุฒิชัย  คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕  ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ พ.ต.อ.พรหมวุฒิ   วุฒิวิวัฒน์ชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะซึ่งได้มาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.ในพื้นที่ร้อย ตชด.๑๔๕  เสร็จภารกิจเมื่อ๑๔๑๕๓๐ พ.ย.๖๒  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น.พ.ต.อ.ปฐม อบอุ่น  ผกก.ตชด.๑๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฐปก.บ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ปข.โดยมี ด.ต.สมรรถชัย พันดอน รรท. ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมพวก ๓ นาย ร่วมให้การต้อนรับ

  

เมื่อ​ 14 พ.ย.62 เวลา 08.00 น.​ร.ต.อ.วุฒิชัย​ คงดำสวน​ ผบ.มว.ฯ​รรท.ผบ.ร้อย​ตชด.145​​มอบหมายให้ ร.ต.อ.รวย​มีแสง​ รอง​สว.(ป.)​กก.ตชด.14​​พร้อม​กพ.จิตอาสา​รวม​ 6​นาย​เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน​904 วปร.กิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายห้วยมงคล(ถนนของพ่อ)​ ถนนหน้าวัดห้วยมงคล​ ต.ทับใต้​อ.หัวหิน​จ.ประจวบฯโดยมีปลัดอำเภอหัวหิน​เป็นประธานในพิธี มีประชาชนจิตอาสา​เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ​130 คน

  

เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.พ.ต.อ.พรหมวุฒิ  วุฒิวิวัฒน์ชัย  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะฯ  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ปข.โดยมี ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท. ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ได้มอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมกำชับให้ข้าราชการตำรวจรักษาระเบียบวินัย และให้ปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุนงาน ร.ร.ตชด.ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

  

๑๑ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ. ทนงค์ สินเมือง รอง สว. (ป) กก.ตชด.๑๔ หน.ชุด พร้อมกำลังพล มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕,มว.ตชด.๑๔๕๑ จำนวน ๑๐ นาย ปฎิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประเพณีงานวันลอยกระทง ณ ท่าน้ำเฉลิมพระเกียรติสะพานดำ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ปข. เหตุการณ์ปกติ

  

เมื่อ ๑๑ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ทนงค์ สินเมือง รองสว.(ป.)กก.ตชด.๑๔ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ( ศอ.ปส.อ.)  ณ ห้องประชุมอำเภอปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี  จว.ประจวบคีรีข้นธ์  โดยมี นายราม สิงหโสภิษฐ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการประชุม

  

เมื่อ ๑๐ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.ร.ต.ท.เฉลิมพล แนบนุช ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ มอบหมายให้ ส.ต.อ.วราวุฒิ ทองสัมฤทธิ์ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมพวกรวม ๒ นาย เดินทางไปดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เข้าร่วมประเพณีทอดกฐิน ณ วัดป่าช้างขาว บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ปข. มีประชาชนเข้าร่วมประเพณีทอดกฐินประมาน ๒๐๐ คน

  

เมื่อ  ๙ พ.ย.๖๒ ; เวลา ๑๐.๐๐ น.พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔  และ ร.ต.อ.วุฒิชัย  คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะของ พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์   สุบรรณ ณ อยุธยา  รอง ผบช.ตชด.  ณ  รร.ตชด.บ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ปข.

  

 เมื่อ ๙ พ.ย.๖๒  เวลา ๐๗.๐๐ น.ร.ต.อ.วุฒิชัย  คงดำสวน  ผบ.มว.รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ชี้แจ้งภารกิจ และทำการตรวจความพร้อมกำลังพลชุดสวนสนามฯ ก่อนจะเดินทางไปเข้ารับการฝึก ณ บก.สอ.บช.ตชด.  อ.ชะอำ จว.พบ.

  

เมื่อ  ๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย  คงดำสวน  ผบ.มว.รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ทนงค์  สินเมือง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย กพ.จิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๙ นาย เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำปราณ  ณ ท่าน้ำนาห้วย หมู่ที่ ๓ ต.ปราณบุรี  อ.ปราณบุรี  จว.ประจวบฯ  โดยมี ปลัดอาวุโสอำเภอปราณบุรี  เป็นประธานในพิธี  มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐๐ คน

  

เมื่อ ๗ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ทำการตรวจจำนวนกำลังพล ที่จะเดินทางไปคัดตัวยัง กก.ตชด.๑๔ เพื่อสนับสนุนภารกิจงานสวนสนามพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร – ตำรวจ ใน ๑๘ ม.ค.๖๓ ณ ลานสวนสนามศูนย์การทหารม้า อ.เมือง จว.สระบุรี โดยได้ทำการตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม และกำชับระเบียบวินัย พร้อมชี้แจงภารกิจและแนวทางการปฏิบัติให้กำลังพลทราบ

  

เมื่อ ๕ พ.ย.๖๒ เวลา ๒๐.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน  ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ทำการเรียกแถวตรวจจำนวนกำลังพลที่กลับจากการปฏิบัติหน้าที่ สสน.การประชุมอาเซียนฯ ห้วง ๓๐ ต.ค.-๕ พ.ย.๖๒ พื้นที่ กทม. พร้อมสอบถามปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา โดยกำลังพลครบตามจำนวน และให้กำลังพลแยกย้ายกันไปพักผ่อน เพื่อเตรียมพร้อมรอรับภารกิจของหน่วยเหนือต่อไป

  

 เมื่อ ๔ พ.ย. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.ร.ต.อ.วุฒิชัย  คงดำสวน   ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕  มอบหมายให้ ร.ต.อ. ทนงค์ สินเมือง รอง สว. (ป) กก.ตชด.๑๔ เข้าประชุมประจำเดือนและร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และโครงการรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน อ.หัวหิน จว.ปข โดยมี นาย ธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธาน

    

เมื่อ​ ๒ พ.ย.๖๒: เวลา ๑๐.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมให้การต้อนรับคณะจากบริษัทอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จำกัด ณ รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข. โดยทางคณะได้บริจาคอุปกรณ์ทางการศึกษา, อุปกรณ์กีฬา​ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน​

  

  เมื่อ ๑ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.๑๔๕๑.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีข้นธ์ โดยมี นาย กิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรีเป็นประธานในการประชุม
๒. หัวข้อการประชุม ดังนี้
๒.๑ ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.อำเภอปราณบุรี ประจำเดือน พ.ย.๒๕๖๒
๒.๒ โครงการซ่อมและสร้างบ้านกาชาดช่วยผู้ยากไร้ ประจำปี๒๕๖๓
๒.๓ การเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ

  

 

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์  ลิ้มเฉลิมฉัตร

ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

 

 พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

 

 

พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้

ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕