วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

policetv tv

สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายพระมงกุฎเกล้า

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145

เดือน พฤษภาคม 2567

วีดิทัศน์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕ ปี ๒๕๖๗

 

ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง”ณ รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ
 
๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗ พ.ต.ต.หญิง รัตนาภรณ์ ปานรอด สว.กก.ตชด.๑๔ (จอส.,กร.) พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วย ร.ต.ท.สมรรถชัย พันดอน รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ เป็น หน.ชุด พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมพวกรวม ๓ นาย เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง”โดยมี พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รอง ผบช.สอบสวนกลาง เป็นประธานในพิธี ณ รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน แจกจ่ายยาและรณรงค์ยาเสพติด
๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ออกลาดตระเวนและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงแจกจ่ายยาให้กับประชาชน และรณรงค์ยาเสพติด เพื่อป้องกัน/ปราบปรามอาชญากรรม การลักลอบนำเข้ายาเสพติด การค้าสิ่งผิดกฎหมาย ณ บ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกอากาศยานแก่
พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑
๑๓ พ.ค.๒๕๖๗ พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทาง โดย ฮ ตร.หมายเลข ๓๒๐๕ เพื่อตรวจพื้นที่สร้าง ศกร. บริเวณบ้านป่าละอูน้อย ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ โดยมี พ.ต.อ.อัคราวัส สีห์ธนบุญอุบล ผกก ตชด.๑๔ พร้อมด้วยว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมให้การต้อนรับและมอบหมายให้ ร.ต.ท.สน เสียงใหญ่ รอง สว.(ป)ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๒ นาย รับหน้าที่รับ-ส่งอากาศยาน(ฮ.) ณ สนาม ฮ.(ชั่วคราวค่ายฤทธิ์ฤาชัย) ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

พิธีอ่านสาร ผบช.ตชด. เนื่องในโอกาสวันสถาปนา บช.ตชด.
เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๗ เวลา ๐๙.๐๐น. - ๐๙.๔๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เป็นประธานในพิธีอ่านสาร ผบช.ตชด. เนื่องในโอกาสวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ ๗๑ (๖ พ.ค. ๖๗ ) โดยมี ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวนในสังกัด ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ร้อย ตชด.๑๔๕ ม.๓ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

จิตอาสามอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย
๐๑ พ.ค.๖๗ ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อม กพ.จิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๔ นาย มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน จำนวน ๒ ครอบครัว ประกอบด้วย นายสมนึก จันทร์อุปถัมภ์ บ้านเลขที่ ๗ หมู่ ๓ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีสมาชิกในครอบครัว จำนวน ๒ คน และนายดอกมะลิ จันทร์อุปถัมภ์ บ้านเลขที่ ๑๔๗ หมู่ ๓ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีสมาชิกในครอบครัว จำนวน ๖ คน กรณีดังกล่าวไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย

 

 

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 
๓ พ.ค. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รอง สว.(ป) รรท.ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕(หน.ชุด) พร้อมพวกรวม ๓ นาย ได้เข้าพบนายสุภาพ ไทยอุดมทรัพย์ กำนันบ้านหนองไพรวัลย์ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อประสานงาน การจัดอบรม ตามโครงการสร้างจิตฯ รวมไปถึงมอบและแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านหนองไพรวัลย์ ม. ๖ ต.ศาลาลัย อ. สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบปะเยี่ยมเยียน ปชช. จำนวน ๑๒ คน / ๑๐ ครัวเรือน
 
 
๑ พ.ค. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รอง สว.(ป) รรท.ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕(หน.ชุด) พร้อมพวกรวม ๓ นาย ได้เข้าพบนายกิตติโชค แก้วสกุล ผู้ใหญ่บ้านหนองน้ำกลัด และประชาชนในพื้นที่ เพื่อประสานงาน การจัดอบรม ตามโครงการสร้างจิตฯ รวมไปถึงมอบและแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนในพื้นที่ : บ้านหนองน้ำกลัด ม. ๕ ต.ศาลาลัย อ. สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : พบปะเยี่ยมเยียน ปชช. จำนวน ๑๕ คน / ๑๑ ครัวเรือน
 
 

เดือน เมษายน 2567

วีดิทัศน์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕ ปี ๒๕๖๗

 

เมื่อ ๒๓ เม.ย.๖๗ ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ สั่งการให้ จ.ส.ต.สุจินต์ น้อยผล ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๔ นาย เดินทางไปติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ณ รร.แพรกตะคร้อ ม.๑๑ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ปข.
ผลการปฏิบัติ : ได้ร่วมกันติดตั้งเครื่องเล่นสนามฯ จำนวน ๔ ชุด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

กิจกรรมการดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒๓ เม.ย.๖๗ ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รอง สว (ป.) กก.ตชด.๑๔ เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมี ว่าที่พันตรี อภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕๐ คน สถานที่ : วัดปราณบุรี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ปข.
 

 

 

ภารกิจ : จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงวัย
เมื่อ ๑๑๐๘๓๐ เม.ย.๖๗ ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย ขรก.ตร.กองร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพร ผู้สูงวัย ในวันปีใหม่ไทย ณ กองร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ภารกิจ : ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
๑๑ เม.ย.๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมกำลังพลในสังกัด รวม ๖ นาย ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยมี ว่าที่ พ.ต.อภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอปราณบุรี/ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอปราณบุรี เป็นประธานฯ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประมาณ ๓๐๐ คน ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอปราณบุรี จว.ปข.
ผลการปฏิบัติ : การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายพระพรชัยมงคล
 
ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.ปรเมศร์ เขียววรรณ ผบ.มว.กก.ตชด.๑๔ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เม.ย.๒๕๖๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๗

 

 ภารกิจ : ร่วมพิธีวางแจกันดอกไม้และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เม.ย. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.ปรเมศร์ เขียววรรณ ผบ.มว.กก.ตชด.๑๔ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมพิธีวางแจกันดอกไม้และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เม.ย.๒๕๖๗ ณ ลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ

 

ภารกิจ : รับการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญจาก รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก ,ผกก.ตชด.๑๔ และ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕
 
๙ เม.ย.๖๗ ห้วง ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น. พ.อ.สรายุทธ ศรลัมพ์ รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก ,พ.ต.อ. อัคราวัส สีห์ธนบุญอุบล ผกก.ตชด.๑๔ ,ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางโดย ฮ ตร.หมายเลข ๒๒๒๔ ( หน่วยบิน ตร.หัวหิน ) เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลและมอบสิ่งของแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดน เป็นสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพล และได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ,กำชับการปฏิบัติงาน ,ให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี จ.ส.ต.อนุภัทร เกตุแก้ว ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๑๔๕/หน.ชุด พร้อมกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ จุดตรวจ เนิน ๑๐๔๐ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ปข.

ภารกิจ : รับการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญจาก รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก ,ผกก.ตชด.๑๔ และ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕
 
๙ เม.ย.๖๗ ห้วง ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พ.อ.สรายุทธ ศรลัมพ์ รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก ,พ.ต.อ. อัคราวัส สีห์ธนบุญอุบล ผกก.ตชด.๑๔ ,ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางโดย ฮ ตร.หมายเลข ๒๒๒๔ ( หน่วยบิน ตร.หัวหิน ) เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลและมอบสิ่งของแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดน เป็นสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพล และได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ,กำชับการปฏิบัติงาน ,ให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ส.ต.ท.พูนทรัพย์ แสงกล้า ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๑๔๕/หน.ชุด พร้อมกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ ฐปก.เนิน ๗๐๐ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข.
ผลการปฏิบัติ : การรับการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ภารกิจ : ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
๒๙ มี.ค. ๖๗ ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ และข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมี ว่าที่พันตรี อภิญญา ศักดินันท์ ผอ.จิตอาสาพระราชทานอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ตชด.ทหาร,อบต.เขาจ้าว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที้ จำนวน ๑๒๐ คน ณ หมู่ที่ ๕ บ้านกระทุ่น ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ
 
 

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

วีดิทัศน์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕ ปี ๒๕๖๗

 
 
ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ ร้อย ตชด.๑๔๕(หน.ชุด)พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๖ นาย เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมี ว่าที่พันตรี อภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประชาชน และพลังมวลชน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน เข้ารวมกิจกรรม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ภารกิจ : จิตอาสาพัฒนา
เมื่อ ๒๓๐๘๓๐ ก.พ. ๖๗ ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๑ คน จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถและกิจกรรมพัฒนาวัดเขาน้อยล่าง ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทยา ณ วัดเขาน้อยล่าง ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : รวม ๑๒๐ คน  ดูรูปเพิ่มเติม
 
 
ภารกิจ : เข้าดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ
ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕ พร้อมด้วย ขตร.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ รวมทั้งหมด ๖ นาย ได้เข้าดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน ตามโครงการสร้างจิตสำนึกฯ โดยมี นายสุชาติ เข็มทอง ผู้ใหญ่บ้านเขาจ้าว เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน ๒๐ คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเขาจ้าว หมู่ ๑ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ
ผลการปฏิบัติ:เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
ภารกิจ : นำสิ่งของบริจาค มอบแก่ รร.ตชด.ในพื้นที่
๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗ ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๑๔๕๓ นำสิ่งของ ที่ได้รับบริจาค จากวัดกำแพงแลง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ไปมอบให้กับ รร.ตชด.ในพื้นที่จำนวน ๓ โรงเรียน
๑.รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน
๒.รร.ตชด.บ้านเข้าจ้าว
๓.รร.ตชด.บ้านแพรกตระคร้อ
ผลการปฏิบัติ: การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
ภารกิจ : อำนวยความสะดวก และร่วมพิธีกรรมทางศาสนา วันมาฆบูชา ณ.วัดกำแพงแลง
๒๔ ก.พ. ๒๕๖๗ ห้วง ๑๓.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๑๔๕๓ เดินทางไป วัดกำแพงแลง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาร่วมงาน และร่วมพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
 
รร.ตชด.บ้านคลองน้อย
๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง.ผบ. มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกได้ร่วมกัน อำนวยความสะดวก และ รปภ.คณะชาวเกาหลีที่มาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการแสดงกับนักเรียน และกิจกรรมกีฬา รร.ตชด.บ้านคลองน้อย ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : ปฏิบัติเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
 
 
ภารกิจ : เข้าทำการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
 
๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ในบทเรียนที่ ๕ เรื่อง ความจริง และบทเรียนที่ ๖ เรื่อง รากฐานของมิตรภาพ รวมถึง DARE TO CARE ภัยจากอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีการสื่อสาร การถูกชักชวนให้เข้าลิ้งค์ การซื้อสินค้าออนไลน์ การถูกหลอกให้ทำธุรกรรมการเงิน การปลอมเสียงเป็นคนรู้จัก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๐ คน ณ โรงเรียนชลประทานปราณบุรี ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
๑๔ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ในบทเรียนที่ ๑๑ เรื่อง จิตสาธารณะ และบทเรียนที่ ๑๒ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง DARE TO CARE ภัยจากอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีการสื่อสาร การถูกชักกชวนให้เข้าลิ้งค์ การซื้อสินค้าออนไลน์ การถูกหลอกให้ทำธุรกรรมการเงิน การปลอมเสียงเป็นคนรู้จัก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๒๐ คน ณ โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
๘ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ร.ต.ท.ปิยพงษ์ พรหมชาติ รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)  ณ โรงเรียนบ้านหนองกา ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
๘ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ร.ต.ท.ปิยพงษ์ พรหมชาติ รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)  ณ โรงเรียนบ้านพุใหญ่ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
 
 
ภารกิจ : เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน
ทุกวัน รร. เปิดทำการ มว.ตชด.๑๔๕๑ ได้เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ หมู่ ๑๑ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ
 
ภารกิจ : เข้าดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ
๕ ก.พ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐น. ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล หน.ชุด พร้อมด้วย ขตร.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ รวมทั้งหมด ๕ นาย ได้เข้าดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน ตามโครงการสร้างจิตสำนึกฯ โดยมี นายภูวนาถ ไทรชมภู สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน ๒๐ คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านท่าวังหิน หมู่ ๔ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ
ผลการปฏิบัติ:เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 
๕ ก.พ. ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านวังวน ( สนิท - พลอยอุปถัมภ์ ) ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
๕ ก.พ. ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนชลประทานปราณบุรี ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ภารกิจ : เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน
ทุกวัน รร. เปิดทำการ มว.ตชด.๑๔๕๑ ได้เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ หมู่ ๑๑ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ
 

เว็บไซต์ตรวจสอบคนโกงมาอัพเดตครับ อย่าลืมเช็คก่อนโอนทุกครั้ง ลดโอกาสถูกหลอกกันนะครับ
1. ‘เช็คก่อน’ สามารถตรวจสอบได้ทั้ง เลขบัญชีธนาคาร เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์นั้นๆ https://www.checkgon.com/
.
2. 'ฉลาดโอน' สามารถตรวจสอบชื่อบัญชี หรือเลขที่บัญชีธนาคารได้ว่า เคยมีประวัติการโกงหรือไม่ https://www.chaladohn.com/
.
3. 'Blacklistseller' ซึ่งในเว็บนี้จะมีอัปเดต เคสปัจจุบันที่โดนหลอกมาให้เราดูเรื่อยๆ แบบละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนซื้อขายจนไปถึงตอนโอนเงิน เพื่อให้เราได้รู้ว่ามิจฉาชีพ มีวิธีหลอกอย่างไร https://www.blacklistseller.com/
.
4. 'whoscheat' สามารถตรวจสอบได้ทั้ง เลขบัญชีธนาคาร ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน https://www.whoscheat.com/
.
** เช็ค ก่อนโอน กันนะครับ **
 
 

การปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย

 

 

ประชาสัมพันธ์
 
ติดตาม Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน มีนาคม 2567

วีดิทัศน์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕ ปี ๒๕๖๗

 
 
ภารกิจ :อำนวยความสะดวกงานวัดประจำปี
๑๗ มี.ค.๖๗ ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รรท.ผบ. มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ได้เข้าอำนวยความสะดวกเรียบร้อย ในงานประจำปีของวัดเขาจ้าว ม.๑ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ภารกิจ : จิตอาสาพัฒนา "ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดนาห้วย"
๑๕ มี.ค. ๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๒๐ น. ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเตรียมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพพระครูประจักษ์ศีลคุณ (หลวงพ่อสะอิ้ง ปิยสีโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปราณบุรี เจ้าอาวาสวัดนาห้วย "กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดนาห้วย" โดยมี ว่าที่พันตรี อภิญญา ศักดินันท์ ผอ.จิตอาสาพระราชทานอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตชด.ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา รวม ๒๒๔ คน ได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณ วัดนาห้วย หมู่ที่ ๓ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ
 
 
 
 
๕ มี.ค. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๕ น. ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ และข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ปลูกต้นกล้าจามจุรี (ทรงปลูก) จำนวน ๒ ต้น บริเวณสนามฟุตบอล ร้อย ตชด.๑๔๕ ผลการปฏิบัติ : ดำเนินการเรียบร้อย
 
ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ ร้อย ตชด.๑๔๕(หน.ชุด)พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๖ นาย เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมี ว่าที่พันตรี อภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประชาชน และพลังมวลชน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน เข้ารวมกิจกรรม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
ภารกิจ : กิจกรรมสืบสานประเพณีช้างไทยอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ร.ต.อ. วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายสมเจตน์ จันทนา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี เป็นประธาน ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กร.๕ (ห้วยลึก) บ้านรวมไทย หมู่ที่ ๗ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ
 
ภารกิจ : พัฒนา ณ.วัดกำแพงแลง
๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๑๔๕๓ ร่วมกับ มว.มชส.ตชด.๑๔๕
ร้อยตชด.๑๔๔ เดินทางไป วัดกำแพงแลง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อพัฒนา ติดตั้งโครงเหล็กเพื่อติดแผนฝ้า ซ่อมแซมตะแกรงกันนกศาลาปฏิบัติธรรม
 
 
ภารกิจ : สนับสนุนวิทยากร
๑ มี.ค. ๒๕๖๗ ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับลูกเสือสำรอง โรงเรียนศาลาลัย ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียนจำนวน ๔๓ คน ณ โรงเรียนบ้านศาลาลัย ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
ภารกิจ : เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน
ทุกวัน รร.ตชด. เปิดทำการ มว.ตชด.๑๔๕๒ ได้เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ หมู่ ๑๑ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ
 
 
 
 

เดือน มกราคม 2567

 
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รอง สว.(ป) รรท.ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕(หน.ชุด) พร้อมพวกรวม ๔ นาย ได้เข้าพบนายสาร แสงอรุณผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อประสานงาน การจัดอบรม ตามโครงการสร้างจิตฯ รวมไปถึงมอบและแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านเขาจ้าว ม. ๑ ต.เขาจ้าว อ. ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
 
ภารกิจ : ร่วมแถลงข่าวจับกุมยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ อ.สามร้อยยอด
๒๒ ม.ค.๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.อัคราวัส สีห์ธนบุญอุบล ผกก.ตชด.๑๔ มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕, ร.ต.ท.ไพทูรย์ เอมทิพย์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๔/หน.ชุด ชปข.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวก ๒ นาย ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ อ.สามร้อยยอด โดยมี พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.๗, นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ร่วมกับ ผบก., รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์, เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๗, ผกก.สภ.สามร้อยยอด, นายอำเภอสามร้อยยอด, เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันแถลงข่าว ณ หน้า สภ.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ สืบเนื่อง เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๗ เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมประกอบด้วย สภ.สามร้อยยอด, กก.๒ บก.ทล., ชุดสืบสวน ส.รน.๕ กก.๔ บก.รน., ชุด ชปข.ร้อย ตชด.๑๔๕, จนท.ทหาร กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ, จนท.ทหาร ชปข.สขว.กอ.รมน. ร่วมกันทำการจับกุมผู้ต้องหา จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย นายอับดุลรอฮีม หมะจิ อายุ ๓๔ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๗/๒ ม.๗ ต.นาทับ อ.จะนะ จว.สงขลา และนางสาวเจนจิรา สังข์ทอง อายุ ๑๘ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๘๘ ถ.ดำรงพัฒนา ต.บ้านนา อ.จะนะ จว.สงขลา พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์) จำนวน ๑๕๐ กิโลกรัม และตรวจยึดรถยนต์ของกลางอีก จำนวน ๑ คัน ที่ใช้เป็นยานพาหนะในการลำเลียงยาเสพติด ขณะทำการลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวไปยังพื้นที่ภาคใต้ สถานที่จับกุม ด่านตรวจถาวรขาล่องใต้ หน้า สภ.สามร้อยยอด ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย และสืบสวนขยายผลจับกุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไป 
 
 
ภารกิจ : ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยม
 
๒๓ ม.ค.๒๕๖๗ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๔๕ โดยมี ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ ณ ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ปข. ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑ กำชับให้มีการฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจอย่างต่อเนื่อง
๒ กำชับให้ดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ แผนป้องกันที่ตั้ง
๓ ให้ผู้บังคับหน่วยดูแลสิทธิกำลังพลภายในสังกัด
๔ กำชับกำลังพลมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่
๕ ให้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนา ร.ร.ตชด.ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
ผลการปฏิบัติ : การตรวจเยี่ยมผู้บังคับบัญชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
ติดตาม Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
 
 
 
 
 
ภารกิจ : จิตอาสาพัฒนา
เมื่อ ๒๐๑๐๐๐ ม.ค. ๖๗ ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๔ นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมปลูกต้นไม้ ,ทาสีป้ายโรงเรียนและตัวอาคาร ,เทปูนบริเวณลานหน้าเสาธง และปรับปรุงภมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน โดยมี พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม ผบก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธี
 
ณ รร.ตชด.บ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ
 
 
 
 
 
ภารกิจ : จิตอาสาสนับสนุนวิทยากรและร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗
ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยกำลังพล ๘ นาย (ชุดจิตอาสาพระราชทาน ๓ นาย ) เข้าจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีรายละเอียด ดังนี้
๑ จัดกิจกรรมนันทนาการ ให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมงาน ณ เทศบาลตำบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ
๒ แข่งตอบคำถามและรับของรางวัล
๓ แจกเสื้อผ้าเด็กที่มาร่วมงาน
๔ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
๕ ประชาสัมพันธ์หน่วย
๖ ให้ความรู้ในเรื่อง D.A.R.E.TO CARE ปลอมไลน์ ปลอมเฟสบุ๊ค ให้นักเรียนรู้จักระวังไลน์ เฟสบุ๊คปลอม หลอกเป็นคนที่เรารู้จัก คนที่เราเชื่อไว้ใจ หลอกยืมเงินหากชื่อ นามสกุล บัญชีคนละชื่อกับคนที่เรารู้จัก ให้คิดไว้ว่าอาจถูกมิจฉาชีพหลอกลวง
ผลการปฏิบัติ : ผู้ร่วมงานทั้งเด็ก ผู้ปกครอง และหน่วยงาน ประมาณ ๕๐๐ คน
 
พ.ต.ต.หญิง รัตนาภรณ์ ปานรอด สว.กก.ตชด.๑๔ (จอส.,กร.) พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสาพระราชทาน โดยมี ร.ต.ท.สมรรถชัย พันดอน รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ เป็น หน.ชุด นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมพวกรวม ๔ นาย อำนวยความสะดวกด้านจราจร และเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กร่วมกับ รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
 

การปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย

 
เว็บไซต์ตรวจสอบคนโกงมาอัพเดตครับ อย่าลืมเช็คก่อนโอนทุกครั้ง ลดโอกาสถูกหลอกกันนะครับ
1. ‘เช็คก่อน’ สามารถตรวจสอบได้ทั้ง เลขบัญชีธนาคาร เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์นั้นๆ https://www.checkgon.com/
.
2. 'ฉลาดโอน' สามารถตรวจสอบชื่อบัญชี หรือเลขที่บัญชีธนาคารได้ว่า เคยมีประวัติการโกงหรือไม่ https://www.chaladohn.com/
.
3. 'Blacklistseller' ซึ่งในเว็บนี้จะมีอัปเดต เคสปัจจุบันที่โดนหลอกมาให้เราดูเรื่อยๆ แบบละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนซื้อขายจนไปถึงตอนโอนเงิน เพื่อให้เราได้รู้ว่ามิจฉาชีพ มีวิธีหลอกอย่างไร https://www.blacklistseller.com/
.
4. 'whoscheat' สามารถตรวจสอบได้ทั้ง เลขบัญชีธนาคาร ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน https://www.whoscheat.com/
.
** เช็ค ก่อนโอน กันนะครับ **
 
 
ภารกิจ :โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รอง สว.(ป) รรท.ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕(หน.ชุด) พร้อมพวกรวม ๔ นาย ได้เข้าพบนายประสพโชค ชูช่วยผู้ใหญ่บ้านท่าวังหิน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อประสานงาน การจัดอบรม ตามโครงการสร้างจิตฯ รวมไปถึงมอบและแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนในพื้นที่ บ้านท่าวังหิน ม. ๔ ต.เขาจ้าว อ. ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : พบปะเยี่ยมเยียน ปชช. จำนวน ๑๕ คน / ๑๑ ครัวเรือน
 
 
ภารกิจ : เข้าทำการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
 
๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ในบทเรียนที่ ๕ เรื่อง ความจริง และบทเรียนที่ ๖ เรื่อง รากฐานของมิตรภาพ รวมถึง DARE TO CARE ภัยจากอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีการสื่อสาร การถูกชักกชวนให้เข้าลิ้งค์ การซื้อสินค้าออนไลน์ การถูกหลอกให้ทำธุรกรรมการเงิน การปลอมเสียงเป็นคนรู้จัก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๒๐ คน ณ โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ในบทเรียนที่ ๗ เรื่อง การรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน และบทเรียนที่ ๘ เรื่อง การกระทำของแต่ละคน รวมถึง DARE TO CARE ภัยจากอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีการสื่อสาร การถูกชักชวนให้เข้าลิ้งค์ การซื้อสินค้าออนไลน์ การถูกหลอกให้ทำธุรกรรมการเงิน การปลอมเสียงเป็นคนรู้จัก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๐ คน ณ โรงเรียนบ้านวังวน( สนิท - พลอยอุปถัมภ์ ) ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๖ คน ณ โรงเรียนบ้านพุใหญ่ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ในบทเรียนที่ ๓ เรื่อง ม่านควัน และบทเรียนที่ ๔ เรื่อง เหล้ากับนักเรียน รวมถึง DARE TO CARE ภัยจากอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีการสื่อสาร การถูกขักชวนให้เข้าลิ้งค์ การซื้อสินค้าออนไลน์ การถูกหลอกให้ทำธุรกรรมการเงิน การปลอมเสียงเป็นคนรู้จัก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๒๐ คน ณ โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
๙ ม.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ในบทเรียนที่ ๗ เรื่อง การรมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน และบทเรียนที่ ๘ เรื่อง การกระทำของแต่ละคน รวมถึง DARE TO CARE ภัยจากอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีการสื่อสาร การถูกขักชวนให้เข้าลิ้งค์ การซื้อสินค้าออนไลน์ การถูกหลอกให้ทำธุรกรรมการเงิน การปลอมเสียงเป็นคนรู้จัก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๒๑ คน ณ โรงเรียนบ้านพุน้อย ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
๓ ม.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.
ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ในบทเรียนที่ ๑ เรื่อง วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตรแดร์ และบทเรียนที่ ๒ เรื่อง บุหรี่กับนักเรียน รวมถึง DARE TO CARE ภัยจากอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีการสื่อสาร การถูกขักชวนให้เข้าลิ้งค์ การซื้อสินค้าออนไลน์ การถูกหลอกให้ทำธุรกรรมการเงิน การปลอมเสียงเป็นคนรู้จัก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๒๐ คน ณ โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
๕ - ๗ ม.ค. ๒๕๖๗ : ร.ต.ท.ปิยพงษ์ พรหมชาติ รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านตะเกียบ มีนักเรียนจำนวน ๙๐ คน รายละเอียด ณ ไร่ปิยวัลย์แคมป์ ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
๑ จัดกิจกรรมสันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคี
๒ อบรมวิชาลูกเสือ และกิจกรรมรอบกองไฟ
๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๔ ให้ความรู้ในเรื่อง D.A.R.E.TO CARE ปลอมไลน์ ปลอมเฟสบุ๊ค ให้นักเรียนรู้จักระวังไลน์ เฟสบุ๊คปลอม หลอกเป็นคนที่เรารู้จัก คนที่เราเชื่อไว้ใจ หลอกยืมเงินหากชื่อ นามสกุล บัญชีคนละชื่อกับคนที่เรารู้จัก ให้คิดไว้ว่าอาจถูกมิจฉาชีพหลอกลวง
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
ภารกิจ : ร่วมตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชน
๑ - ๓ ม.ค. ๒๕๖๗ มว.ตชด.๑๔๕๑ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงการใช้รถ ใช้ถนน ภายใต้สโลแกน “ขับขี่ปลอดภัย ประเทศไทยไร้อุบัติเหตุ” ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ หน่วยบริการประชาชน สภ.หนองพลับ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทรายทอง ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ
ผลการปฏิบัติ เหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด
 
 
 
 
 
ภารกิจ : เข้าทำการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
๓ ม.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.
ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ในบทเรียนที่ ๑ เรื่อง วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตรแดร์ และบทเรียนที่ ๒ เรื่อง บุหรี่กับนักเรียน รวมถึง DARE TO CARE ภัยจากอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีการสื่อสาร การถูกขักชวนให้เข้าลิ้งค์ การซื้อสินค้าออนไลน์ การถูกหลอกให้ทำธุรกรรมการเงิน การปลอมเสียงเป็นคนรู้จัก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๒๐ คน ณ โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร
“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2567
 
ภารกิจ : ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายจักรชัย เขียวกระจ่าง ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน
 
 
 

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแนวทางการบริหารราชการ ตร. ปี 67

"เป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรม
และบังคับใช้กฎหมาย
ในระดับมาตรฐานสากล
ที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา"

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประกาศวิสัยทัศน์ ในการบริหารราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2567 ในโอกาสประชุมมอบแนวทางการบริหารราชการ ตร.

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566

#พิทักษ์1
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#Royalthaipolice

 

https://drive.google.com/drive/folders/14kvAxdi2o-sJgu0kPtEZoX2miNzotSrC

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูหรือดาวโหลด เอกสาร 

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต 

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล

ผู้บังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

พ.ต.อ.อัคราวัส  สีห์ธน​บุญ​อุบล

ผู้กำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์

ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕

ร.ต.อ. วุฒิชัย  คงดำสวน

รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕