วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

policetv tv

สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายพระมงกุฎเกล้า

เดือน เมษายน 2565

 
 

 

          วิสัยทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                    เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

          ค่านิยม : COPS

                    สมรรถนะ (Competency)

                    สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness)

                    ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)

                    บริการด้วยใจ (Service Mind) 

          วัฒนธรรมองค์กร

                    ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และมีการทำงานเป็นทีม

          ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

                    ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

          พันธกิจ

                    1) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

                    2) บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

                    3) รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร

          วิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

                    วิสัยทัศน์ “เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล”

 


กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขอเชิญทุกท่าน

เชิญสัมผัสรสชาติ #กาแฟดอยสามหมื่น
ณ ปันรักษ์ คาเฟ่ ณ บช.ตชด. (พหลโยธิน) ☕️⛰☕️⛰

Grand Opening 25 เมษายน 2565
🎉🎊🎉🎊🎉
#punrak_cafe
From village to a cup

พบกับกาแฟ Signature จากเมล็ดกาแฟคุณภาพของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 จ.เชียงใหม่
และเชิญเลือกซื้อสินค้า Farmer Market สินค้า OTOP จากแม่บ้านตำรวจและผลิตภัณฑ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ร้านปันรักษ์คาเฟ่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กทม.


 

 ข้อสั่งการในการ พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 
 
เมื่อ ๑๔๐๘๓๐ เม.ย.๖๕ พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย ขรก.ตร.กองร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพร ผู้สูงวัย ในวันปีใหม่ไทย ณ กองร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
ติดตาม ดูรูปภาพ และการปฏิบัติงานเพิ่มเติมได้ที่ 

เพจ กองร้อยตำร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่๑๔๕

 
 


 
 
 
 

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๕
 

 
”แทนใจ” แอปสวัสดิการ เพื่อข้าราชการตำรวจ
แทนใจ เกิดจากแนวคิดผู้บังคับบัญชา ในการปฏิวัติระบบกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากระบบอนาล็อค สู่ระบบดิจิทัล
พัฒนา ยกระดับ สวัสดิการ ให้กับ ตำรวจและครอบครัว
- สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ
- ฐานข้อมูลกำลังพล
- เรียนรู้ตลอดเวลา
- Police Marketplace
- ช่องทางสื่อสารถึงผู้บังคับบัญชา
- ให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น
Download ได้ทุกระบบปฏิบัติกาi
“ แทนใจ ผู้บังคับบัญชา สู่ใจ ตำรวจและครอบครัว”
 
ภาพหน้าปก

แทนใจ - แอปสวัสดิการตำรวจ

 


โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

วีดิทัศน์โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๖๕

 

รับการตรวจเยี่ยมจาก รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑

๓๑ มี.ค.๖๕ ห้วง ๐๙.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น.  พ.ต.อ.ณรงค์  ธนานันทกุล  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม  ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ปข.  โดยมี พ.ต.ต.วิเชียร  พุทธอินทร์ศร  ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕  และกำลังพลในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ
๑ ได้ติดตามผลงานการประกวดเศรษกิจพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ที่ร้อย ตชด.๑๔๕
๒ ได้แนะนำการดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดและปรับปรุงโครงการให้มีความพร้อมรองรับการเข้าประเมิน ผลงานของกองทัพไทยต่อไป
๓ ได้ให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้มีการร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน และกำชับให้กำลังพล  ในสังกัดรักษาระเบียบ วินัย
 


 
 

ติดตามการปฏิบัติภารกิจ และข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า
 
 
 
 
 
 
 
ภารกิจการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดพื้นที่ชายแดน ติดตามได้ที่ กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า
 มว.ตชด.๑๔๕๑  ร่วมกับ ทหาร ชป.ป่าหมาก ร.๒๙ พัน ๒ ฉก.จงอางศึก จำนวน ๒ นาย ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจความมั่นคงแนวชายแดนบูรณาการร่วมเพื่อคัดกรองบุคคลผ่านเข้า-ออกภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙, เพื่อเป็นการป้องกันบุคคลต่างด้าวลักลอบเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต (การหลบหนีเข้าเมือง), ป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการป้องกันตนเองในเบื้องต้น, เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดน
 
 
 
 ภารกิจการลาดตระเวนพื้นที่ชายแดน ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า
 
 
 
 
 
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ติดตามได้ที่ กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า
 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต 

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล

ผู้บังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

พ.ต.อ.อัคราวัส  สีห์ธน​บุญ​อุบล

ผู้กำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์

ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕

ร.ต.อ. วุฒิชัย  คงดำสวน

รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕