วันจันทร์, 05 มิถุนายน 2566

Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

policetv tv

สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายพระมงกุฎเกล้า

เดือน พฤษภาคม 64


 

 ประชาสัมพันธ์ พบผู้แอบอ้าง เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่145 กระทำผิดแอบอ้างเรียกรับเงิน โทรแจ้ง 032-542-191 หรือดำเนินการด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 .เขาน้อย .ปราณบุรี .ประจวบคีรีขันธ์


 สรุปการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ ในห่วง  ๑๗ - ๒๖ พ.ค. ๖๔  กดที่นี้ หรือ รูปภาพ

 

 


วันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 68
6 พฤษภาคม 2564
" เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ "


สรุปการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ ในห่วง  ๑๒ - ๑๖ พ.ค. ๖๔  กดที่นี้ หรือ รูปภาพ

 


เมื่อ ๐๖๐๘๓๐ พ.ค.๖๔ พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เป็นประธานในพิธีอ่านสารของผู้บัญชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด. ๖ พฤษภาคม เป็นวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบ ๖๘ ปี ณ ลานรวมพล บก.ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมพิธีอ่านสาร ผบช.ตชด.
เสร็จสิ้นภารกิจฯ เมื่อ ๐๖๐๙๐๐ พ.ค.๖๔


๒๙ เมษายน

วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร
สิริวิบูลยราชกุมาร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕

 

 


สรุปการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ ในห่วง  ๒๖ เม.ย. - ๔ พ.ค. ๖๔  กดที่นี้ หรือ รูปภาพ

 

 


 

คู่มือการใช้สื่ออสังคมออนไลน์ ของข้าราชการตำรวจ


 

 

 


ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

พล.ต.ต.กัญชล อิรทราราม

ผู้บังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

 

พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า

ผู้กำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

 

 

พ.ต.ต.วิเชียร  พุทธอินทร์ศร

ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕