เดือน เมษายน 62

 

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๔ พ.ค. ๖๓ โดยประดับตราสัญลักษณ์ ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ตามหน่วยงาน อาคารบ้านเรือน และตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องสักการะติดตั้งภายในหน่วยงานอาคาร บ้านเรือน (ตามตัวอย่าง)

 

 

ซ่อมแซมบ้านราษฎรที่ประสบวาตภัย

เมื่อ ๐๔๐๘๓๐ เม.ย.๖๒ พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ต.วิทูรย์ ประทุมสุวรรณ พร้อม กพ.ชุดช่าง มว.มชส. รวม ๔ นาย ช่วยซ่อมแซมบ้านนางบุณยาตา ม่วงกล้วย ราษฎรที่ประสบวาตภัย บ.แพรกตะคร้อ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๐๔๑๖๐๐ เม.ย.๖๒

     (รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

นำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัย 

เมื่อ ๐๓๑๐๐๐ เม.ย. ๖๒ พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อม กพ.รวม ๔ นาย นำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัย บ.แพรกตะคร้อ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ผู้ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน ๒ ครอบครัว ๙ คน

 

     (รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)