Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติ

234154
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
112
163
275
231932
6033
5496
234154

Your IP: 3.219.31.204
2020-11-23 16:09

policetv tv

เมนู

เดือน ธันวาคม 62

 

  เมื่อ ๑๗  ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ หน.ชุด พร้อม กพ.มว.๑๔๕๑-๑๔๕๓ จำนวน ๘ นาย เข้าพัฒนาเตรียมการรับเสด็จฯ ณ รร.ตชด.บ้านคลองน้อย ม.๗ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ปข. มีรายละเอียดดังนี้
- เทหินฝุ่นพื้นที่รับเสด็จของผู้บังคับบัญชาและคณะ VIP
- ทาสีศาลาพระ
- ทาสีชั้นวางของ
- เทหินฝุ่นหน้าห้องน้ำผู้บังคับบัญชา
- รื้อแปลงสมุนไพรหน้าห้องพยาบาล
- ย้ายถังเก็บน้ำและปรับพื้นรอถมดิมข้างห้องธุรการ

  

 

เมื่อ ๑๗ ธ.ค. ๖๒ : เวลา ๐๗.๓๐ น. ร.ต.อ. วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ. รวย มีแสง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ หน.ชุด พร้อม กพ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ จำนวน ๑๑ นาย เข้าพัฒนาเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข. มีรายละเอียดดังนี้
- ซ่อมแซมโรงเลี้ยงเป็ดเนื้อ
- ทาสีแผงตะแกรงโรงอาหาร
- ทาสีโครงสร้างหลังคาอาคารเรียนเด็กอนุบาล
- ทำเส้นทางลาดพระบาท

  

 

เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ : เวลา ๐๘.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ หน.ชุด พร้อม กพ.มว.๑๔๕๑-๑๔๕๓ จำนวน ๘ นาย เข้าพัฒนาเตรียมการรับเสด็จฯ ณ รร.ตชด.บ้านคลองน้อย ม.๗ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ปข. มีรายละเอียดดังนี้
- เทหินฝุ่นพื้นที่รับเสด็จของผู้บังคับบัญชาและคณะ VIP
- ปรับเสาเพื่อทำบังตา

  

 

เมื่อ ๑๖๐๗๓๐ ธ.ค. ๖๒ : ร.ต.อ. วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ. รวย มีแสง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ หน.ชุด พร้อม กพ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ จำนวน ๑๑ นาย เข้าพัฒนาเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข. มีรายละเอียดดังนี้
- ซ่อมแซมรั่วโรงเลี้ยงไก่ไข่
- ทาสีแผงตะแกรงโรงอาหาร
- ทาสีหลังคาซุ้มน้ำดื่มไอโอดีน
- ตัดแต่งกิ่งไม้,ตัดหญ้า ภายในบริเวณโรงเรียน

  

 

เมื่อ ๑๔ ธ.ค. ๖๒ :เวลา ๐๘.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ หน.ชุด พร้อม กพ.มว.๑๔๕๑-๑๔๕๓ จำนวน ๘ นาย เข้าพัฒนาเตรียมการรับเสด็จฯ ณ รร.ตชด.บ้านคลองน้อย ม.๗ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ปข. มีรายละเอียดดังนี้
- รื้อสแลนบริเวณบ่อปลา
-ขุดหลุมและปักเสาเพื่อทำบังตาบริเวณพื้นที่รับเสด็จของ VIP
- เทหินฝุ่นบริเวณรอบห้องสรง

  

 

เมื่อ ๑๔ ธ.ค. ๖๒ : เวลา ๐๗.๓๐ น.ร.ต.อ. วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ. ทนงค์ สินเมือง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ หน.ชุด พร้อม กพ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ จำนวน ๑๑ นาย เข้าพัฒนาเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข. มีรายละเอียดดังนี้
- ปรับปรุงแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
- ทาสีบังตาห้องสรง
- ทาสีแผงตะแกรงโรงอาหาร
- ทำความสะอาดหลังคาซุ้มน้ำดื่มไอโอดีน
- ตัดหญ้าด้านหลังอาคารต้นกล้าอาวียองซ์
- ทาสีวงกบประตูอาคารต้นกล้าอาวียองซ์

  

 

เมื่อ ๙ ธ.ค. ๖๒ : เวลา ๐๘.๐๐ น. ร.ต.อ. วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ. รวย มีแสง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ หน.ชุด พร้อม กพ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ จำนวน ๑๑ นาย เข้าพัฒนาเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข. มีรายละเอียดดังนี้
- ตัดหญ้าแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
- ตัดหญ้าถนนทางเข้าบริเวณทางทิศใต้ของสนามฟุตบอล
- ตัดหญ้าบริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(แผงโซลาร์เซลล์)
- กลบดินฝังท่อน้ำปะปาบริเวณแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

   

 

.เมื่อ ๙ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ด.ต.ชาคริต อมรโสภณรรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓มอบหมายให้ ส.ต.ท.อำพล ใจนวลผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๓ นายร่วมกับ
๒. ร่วมกันออกลาดตระเวนหาข่าวป้องกันพื้นที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบใกล้เคียง ฐปก.เนิน ๗๐๐ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบครีขันธ์
๒.๑ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๒.๒ ป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน
๒.๓ ป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
๒.๔ เฝ้าตรวจพื้นที่/ช่องทางสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

  

 

เมื่อ ๙ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ด.ต.สมรรถชัย พันดอนรรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมพวก รวม ๔ นาย ร่วมกันตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ณ บริเวณหน้า ฐปก.บ.ย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ปข.

  

 

เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร.ต.ท.เฉลิมพล แนบนุช ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ มอบหมายให้ ส.ต.อ.วราวุฒิ ทองสัมฤทธิ์ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๔ / หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๒ นาย ออก รปภ.ประชาชนและบริการนักท่องเที่ยว ห้วง ๗-๘ ธ.ค.๖๒ บริเวณจุดกางเต้น บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ มี ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประมาณ ๗๐ ราย

  

 

เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ มอบหมายให้ ส.ต.อ.ปราชญ์ประสิทธิ์ ระวินหรรษ์ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๒/ หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๓ นาย ออก รปภ.ประชาชนและบริการนักท่องเที่ยว บริเวณน้ำตกป่าละอู ม.๓ บ.ป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ มีปชช.และนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประมาณ ๗๐ ราย

  

 

เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมกำลังพลรวม ๓ นาย เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแก้ใขปัญหาช้างป่าอำเภอหัวหิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพลายแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหินเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมประมาณ ๓๐ คน

  

 

เมื่อ ๖ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท. ผบ. ร้อย ตชด. ๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ. ทนงค์ สินเมือง รอง สว.(ป) กก.ตชด. ๑๔ หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๔ นายเข้าดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้
๑.๑ บ้าน หนองไทร หมู่ที่ ๖ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จว.ปข.
๑.๑.๑ พบปะเยี่ยมเยียนผู้นำหมู่บ้าน / ประสานการปฏิบัติ
๑.๑.๒ สืบสภาพหาข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมาย

  

 

เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๒ ;เวลา ๑๐.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย  คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะคุณปนัดดา เจริญจิตมั่น ประธานรุ่นและนักศึกษาการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน(ปรม.๑๑)  ซึ่งได้เดินทางมามอบอาคารห้องน้ำ  และมอบของให้กับคณะครูและนักเรียน รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข.

  

 

เมื่อ 5 ธ.ค.2562. เวลา 08.00 น. ร้อย ตชด.145. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์.   โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล. นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน

  

 

เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย  คงดำสวน  ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.บุญรวม  สุขจำเริญ  ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ เป็น หน.ชุด พร้อม กพ.จิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๘ นาย เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กิจกรรมปล่อบพันธุ์ปลาและพัฒนาแหล่งต้นน้ำ​ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ​ ๕​ ธันวาคม​ ๒๕๖๒​ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​  บรมนาถบพิตร​  รัชกาลที่ ๙​  ณ​ บริเวณสะพานต้นแม่น้ำปราณบุรี​ ๑​ หมู่ที่​ ๕​ ต.เขาจ้าว​ ​อ.ปราณบุรี​จว.ประจวบคีรีขันธ์​   โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๑๐ คน

  

 

เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ปข. โดยมี ร.ต.ต.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วยกำลังพลร่วมให้การตอนรับ
๒. ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ เน้นย้ำระเบียบวินัย และให้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๒.๒ ห้ามมิให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด
๒.๓ เน้นย้ำการพัฒนาที่ตั้ง ให้สะอาดเรียบร้อย และให้จัดกำลังพลเข้าพัฒนา ร.ร.ตชด. ในความรับผิดชอบ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ

  

 

เมื่อ ๔ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รรท. ผบ. ร้อย ตชด. ๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ. ทนงค์ สินเมือง รอง สว.(ป) กก.ตชด. ๑๔ หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๔ นาย เข้าดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้
๑.๑ บ้าน หนองกา หมู่ที่ ๗ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ปข.
๑.๑.๑ พบปะเยี่ยมเยียนผู้นำหมู่บ้าน / ประสานการปฏิบัติ
๑.๑.๒ สืบสภาพหาข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมาย
๑.๒ บ้าน พุน้อย หมู่ที่ ๔ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จว.ปข
๑.๒.๑ พบปะเยี่ยมเยียนผู้นำหมู่บ้าน / ประสานการปฏิบัติ
๑.๒.๒ สืบสภาพหาข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมาย

  

 

เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.๑๔๕๑.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย ระดับอำเภอ คณะกรรมการ/คณะทำงาน ศป.ปส.อ.กุยบุรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอกุยบุรี( ชั้น ๒ ) อ.กุยบุรี  จว.ประจวบคีรีข้นธ์  โดยมี นาย สินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอกุยบุรีเป็นประธานในการประชุม

  

 

เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๒: เวลา ๐๘.๐๐ น.พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด. ๑๔ พร้อมด้วย ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ และ ร.ต.อ.รวย มีแสง รอง สว.(ป)กก.ตชด.๑๔ หน.ชุดช่าง ได้เข้าสำรวจอาคาร เส้นทาง และสนาม ฮ. เพื่อดำเนินการพัฒนาเตรียมการรับเสด็จฯ ณ รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข.

  

 

 เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.๑๔๕๑.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒  ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี  จว.ประจวบคีรีข้นธ์  โดยมี นาย กิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรีเป็นประธานในการประชุม

   

 

 

 

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

พล.ต.ต.ไพโรจน์  ทานธรรม

ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

 

 พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

 

 

พ.ต.ท.จาตุรันต์ คำศรี

ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕