Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติ

171655
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
73
140
354
170106
6346
7017
171655

Your IP: 3.227.2.246
2020-01-28 04:59

policetv tv

เดือน มิถุนายน 61

 

ประชาสัมพันธ์ ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น

 

  ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้นแนวความคิด  

    “รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก” 

    http://contestwar.com/contest/13316

 

ครูตำรวจแดร์

เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ตร.มว.มชส.๑๔๕ ได้เดินทางไปสอนโครงการครูตำรวจแดร์ให้กับนักเรียนที่โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในบทเรียนที่๒ เรื่อง บุหรี่กับนักเรียน นักเรียนจำนวน 114 คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ทำการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ร้อย ตชด.๑๔๕ โดยมี ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง ผบ.ร้อยฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕, ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ – ๑๔๕๔ , ผบ.มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕, รรท.ผบ.มว.(ทุก มว.), หน.จต.ป่าหมาก, เสมียน มว. (ทุก มว.), จ่ากองร้อย , จทน.บก. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ทุกสายงาน) ประธานได้แจ้งข้อราชการ , สั่งการ และมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔

เมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวร รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.ท. ฉลาม พงษ์เพชร รอง.ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด.

เมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวร รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ต. ณัฐ สิงห์อุดม ผบก.อก.บช.ตชด. เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ

เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส. ร้อย ตชด. ๑๔๕ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ต. โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ หน. ชุด พร้อมพวก ๒ นาย เดินทางไปรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ ที่โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)ต. บ้านคลองสวน อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการดังนี้
๑.๑ ดำเนินกิจกรรมนันทนาการ
๑.๒รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษ มีนักเรียน ๒๘๙ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาฯ

เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๕ น. ข้าราชการตำรวจและ กำลังพลชุดจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๔ นาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" การกำจัดผักตบชวา วัชพืชทางน้ำ และสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำ ณ ลำน้ำห้วยสามพันนาม หมู่ ๑๔ บ้านเขาเวยราช ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ โดยมี ผวจ.ประจวบฯ เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการตำรวจ ทหาร จนท.หน่วยงานราชการ คณะครู และ นร.ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๙๑๑ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔

เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๕๘ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวร รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.อ.ปฐม. อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด.

เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวร รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ต. อำนวย พวกสนิท รอง. ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการย่านซื่อ

เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.พ.ต.ท. ฉลาม พงษ์เพชร รอง ผกก.ตชด.๑๔ เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบ ร.ต.ท.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ รายละเอียดดังนี้
๑.เยี่ยมชมสถานที่และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒.สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างไร
๓. กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม อุดมคคติตำรวจ คำปฏิญาณตนและหลักทศพิธราชธรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือและศรัทธาให้สมกับเป็นตำรวจของประชาชน อย่างแท้จริง
๔. พูดคุยทักทายและให้กำลังใจในการทำงานแก่ ขตร.ใหม่ ในสังกัด มว.ตชด. ๑๔๕๓
๕. เน้นย้ำการออก ลว.พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือกับหน่วย

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๒๗ มิ ย.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร รอง ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๑ ร้อย ตชด.๑๔๕ โดยมี ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง ผบ.ร้อย ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ครูตำรวจแดร์

เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.ร.ต.ต.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป.)ได้เดินทางไปสอนครูตำรวจแดร์ให้กับนักเรียนชั้นป.5 ที่โรงเรียนบ้านลาดวิถี ต.ศิลาลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์ในบทเรียนที่ 2 เรื่อง บุหรี่กับนักเรียน จำนวนนักเรียน 16 คน 

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมประชุมบริหาร บก.ตชด.ภาค ๑

เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมประชุมบริหาร บก.ตชด.ภาค ๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๖๑ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด.

เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.ธงชัย จันทร์มั่งคั่ง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ

เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.ว่าที่ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส. ร้อย ตชด. ๑๔๕ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ต. โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ หน. ชุด พร้อมพวก ๒ นาย เดินทางไปรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ ที่โรงเรียนสมถวิลศึกษา ห้วยมงคล ต. หินเหล็กไฟ อ. หัวหิน จว. ปข มีนักเรียน จำนวน ๑๙๐ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ

เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ว่าที่ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส. ร้อย ตชด. ๑๔๕ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ต. โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ หน. ชุด พร้อมพวก ๒ นาย เดินทางไปรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ ที่โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย อ. ปราณบุรี จว. ปข มีนักเรียน จำนวน ๑๘๐ คน

  

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด.

เมื่อ ๒๖ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวร รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ท. ประพันธ์ จันทร์เอม ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมประชุมประจำเดือน มิ.ย. ๖๑

เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช ผบ.มว./รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว./หน.ชปข.ตชด.145 เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มิ.ย. ๖๑ ณ.บก.ฉก.จงอางศึก บ.ดอนทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ โดยมี รอง.ผบ.ฉก จงอางศึก เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ตรวจความพร้อมกำลังพลสนับสนุนภารกิจ ถปภ.

เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช ผบ.มว.ฯ/รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ทำการตรวจความพร้อมกำลังพลสนับสนุนภารกิจ ถปภ. ก่อนเคลื่อนย้ายกำลังเข้าที่หมาย ณ ท่าอากาศยานหัวหิน อ.หัวหิน จว.ปข. โดยได้ทำการชี้แจงภารกิจ กำชับการแต่งกาย การปฏิบัติตนขณะปฏิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำมิให้กำลังพลนำรถยนต์ส่วนตัวไป ให้ไปกับรถยนต์ของทางราชการเท่านั้น

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ

เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ว่าที่ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส. ร้อย ตชด. ๑๔๕ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ต. โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ หน. ชุด พร้อมพวก ๒ นาย เดินทางไปรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ ที่โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ต. ทับใต้ อ. หัวหิน จว. ปข

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.ท.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด มอบหมายให้ ด.ต.สมศักดิ์ พงษ์ภู่ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ได้อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ณ วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนักท่องเที่ยวประมาณ ๓๐๐๐ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ด.ต.ทณพศ ทองโปร่ง รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ มอบหมายให้ ส.ต.ต.ชาญชัย เครือแวงมล ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อม กพ.รวม ๒ นาย ได้เดินทางไปรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ น้ำตกป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนักท่องเที่ยวประมาณ ๕๐ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ออกลาดตระเวนร่วมฯ

ห้วงวันที่ ๑๙- ๒๑ มิ.ย. ๖๑ ร.ต.ท. อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาดผบ.มว.ตชด. ๑๔๕๓ ได้มอบหมายให้ ส.ต.ต.ภาราดร เกตตระนั้นท์ หน.ชุดพร้อมพวกรวม ๒ นาย ออกลว.ร่วมกับจนท.อนุรักษ์ช้างป่าฯ,จนท.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี,จนท.ทหารชุดประสานงานโครงการพระราชดำริ บ.รวมไทย, มว.ลว.ฉก.จงอางศึก รวม ๑๖ นาย

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมประชุมตำบลห้วยสัตว์ใหญ่สัญจร

เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ด.ต.ทณพศ ทองโปร่ง รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔.พร้อมกพ.รวม.๓ นาย เข้าร่วมประชุมตำบลห้วยสัตว์ใหญ่สัญจรประจำเดือนมิถุนายน ๖๑ ณ.ศาลาหมู่บ้าน ม.๗ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี นายมนูญ ทองแย้ม กำนันต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ๕๐ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔

เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวร รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.อ.ปฐม. อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด.

เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๑๕ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวร รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ต. อำนวย พวกสนิท รอง.ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ตรวจความพร้อมกำลังพล

เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช ผบ.มว.ฯ/รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ทำการตรวจจำนวนกำลังพลสนับสนุนภารกิจ ถปภ. ณ ท่าอากาศยานหัวหิน อ.หัวหิน จว.ปข.ใน ๒๕ มิ.ย.๖๑ โดยได้ทำการชี้แจงภารกิจ กำชับการแต่งกาย ทรงผม การปฏิบัติตนขณะปฏิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำมิให้กำลังพลนำรถยนต์ส่วนตัวไป ให้ไปกับรถยนต์ของทางราชการเท่านั้น

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์รอง ผบ.ร้อย.ตชด.๑๔๕ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการอนุรักษ์ช้างป่าและการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างคนกับช้างป่า
แก่งกระจาน ครั้งทื่๙ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่ศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐนายอำเภอแก่งกระจาน เป็นประธานที่ประชุม 

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด.

เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.ธงชัย จันทร์มั่งคั่ง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ต. อำนวย พวกสนิท รอง.ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔

เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๓๕ น.ร.ต.อ.ธงชัย จันทร์มั่งคั่ง รอง สว.(ป) กก.ตชด ๑๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร รอง ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔

เมื่อ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๒๕ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวร รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.อ.ปฐม. อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด.

เมื่อ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวร รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ต. วันชาติ คำเครือคง รอง.ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

พัฒนา ร.ร.ตชด.บ้านคลองน้อย

เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รรท. ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ ทำหน้าที่ หน.ชุด พร้อม กพ.มว.ตชด.๑๔๕๒,๑๔๕๔ และ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๒๐ นาย เดินทางไปร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ร.ร.ตชด.บ้านคลองน้อย ม.๗ บ.คลองน้อย ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ครูตำรวจแดร์

เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.ร.ต.ต.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๔ ได้เดินทางไปสอนครูตำรวจแดร์ ให้กับนักเรียน ชั้นป.๕ โรงเรียนบ้านหนองคาง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในบทเรียนที่ ๑ เรื่อง วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตรแดร์ นักเรียนจำนวน ๒๖ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ครูตำรวจแดร์

เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.ร.ต.ต.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป)กก.ตชด.๑๔ได้เดินทางไปสอนครูตำรวจแดร์ ให้กับนักเรียน ชั้นป.๕ โรงเรียนบ้านลาดวิถี ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในบทเรียนที่ ๒ เรื่อง บุหรี่กับนักเรียน จำนวนนักเรียน ๑๖ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ออกลาดตระเวนร่วมฯ

เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๐.๑๕ น.ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑.หน.ชุดฯขอรายงานผลการปฎิบัติลว.ร่วมฯพร้อมชุดลว.ร่วมฯร้อย.ตชด.๑๔๕ ,ชุด.ลว.มว.ที่๒ฉก.จงอางศึก,จนท.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน,อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ออกลว.ร่วมฯช่องทางละอูน้อย พิกัด NP ๔๖๕๘๐๖ ช่องทางห้วยสะตือ พิกัดNP๔๗๘๗๒๑ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ช่องทางสวนทุเรียน พิกัด NP๔๙๖๖๐๔ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ในห้วงแต่ ๑๑-๑๙ มิ.ย.๖๑ เพื่อลว.หาข่าว/พิสูจน์ทราบป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยการใช้ประโยชน์ในพท.ประเทศไทยของกองกำลังไม่ทราบฝ่าย เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลการปฏิบัติ ไม่พบผู้กระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ  เหตุการณ์ปกติ

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ต.ช.ด.๑๔๕๑ ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม " โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระดับหมู่บ้าน " ของ จว.ปข. ( กลุ่มงานความมั่นคง ) ณ.บ.หนองหอย ม.๑๐ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนาย รุจน์ประทีป ธรรมระพีภัทร์ นายอำเภอหัวหินเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๔๓ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการเสด็จฯ

เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร รอง ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย จนท.ผงป.กก.ฯ ,ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช ผบ.มว.ฯ/รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย จนท.ผงป.ร้อยฯ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่จะทรงเสด็จมาทรงยกช่อฟ้าวิหารกิตติกัลยาวรรณ ณ วัดหนองตาแต้ม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จว.ปข. ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑(กำหนดฤกษ์เวลา ๑๗.๑๙-๑๗.๔๙ น.) โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๙๐ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ลาดตระเวนร่วม

๑.เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.ท.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมกพ.รวม ๓ นาย
๒.เดินทางเข้าร่วมการลว.ร่วมฯ ณ จุดชมช้างป่ากุยบุรี บ.รวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
๒.๑ ร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เจ้าหน้าที่ทหารชุดโครงการพระราชดำริบ้านรวมไทย รวม ๒๐ นาย
๓.เพื่อพิสูจน์ทราบและรวบรวมข่าวสารตามแนวชายแดน
๓.๑ เพื่อสำรวจการดำรงชีวิตของช้าง
๓.๒ เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๔.ผลการปฎิบัติจะรายงานผลการปฎิบัติเมื่อเสร็จภารกิจ

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ครูตำรวจแดร์

เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.ร.ต.ต. โอภาส แสงนิล รอง สว. (ป.) กก.ตชด. ๑๔ ได้เดินทางไปสอนครูตำรวจแดร์ ให้กับนักเรียน ชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ ต. หนองตาแต้ม อ. ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในบทเรียนที่ 2 เรื่อง บุหรี่กับนักเรียน มีนักเรียนจำนวน ๑๔ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔

เมื่อ ๑๙ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวร รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.อ.ปฐม. อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด.

เมื่อ ๑๙ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวร รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ท. ประพันธ์. จันทร์เอม ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ครูตำรวจแดร์

เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ด.ต. ปิยพงษ์ พรหชาติ ผบ. หมู่ กก.ตชด.๑๔ ได้เดินทางไปสอนโครงการครูตำรวจแดร์ให้กันนักเรียน ชั้น ป.๕ โรงเรียนอนุบาปราณบุรี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ปข ในบทเรีนที่1 เรื่อง วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตรแดร์ มีนักเรียนจำนวน ๑๑๔ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔

เมื่อ ๑๘ มิ.ย ๖๑ เวลา ๐๙.๔๐น.ร.ต.อ.ธงชัย จันทร์มั่งคั่ง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร รอง ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด.

เมื่อ ๑๘ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.ธงชัย จันทร์มั่งคั่ง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ต. วิชัย เกษมวงศ์ รอง.ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมอบรมหลังสูตรราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด

เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.ร.ต.ท.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ มอบหมายให้ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ พร้อมพวกรวม ๓ นาย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลังสูตรราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด(รสปส.)ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙ โดยมี
- นางสาวสุขฤทัย สุขทวี. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
- นางธัญวรัตน์ เชยชิด ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. บ้านโป่งคะสัง
- นางกัญญัณณัฐฏ์ วิชัยสังข์ ตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านหนองเกด
- ร.อ.ประยุทธ วงศ์ตก ตำแหน่ง หน.ชว.กม.๐๒
- ร.ต.จตุรัตน์. สอนพรม ตำแหน่ง หน.ชพส. ๑๒๑๐
- ร.ท.สุพจน์. พุ่มซ้อน ตำแหน่ง หน.ชปช.๑๒๑๐
- จ.ส.อ.สมพร พงศ์ทอง ตำแหน่ง หน.มว.รส.ที่ ๒ ( พ.ท.กุยบุรี )
- จ.ส.ต.ธีระศักดิ์. เพ็งสิงห์ ตำแหน่ง หน.ชพร.๑๒๑๐
- จ.ส.อ.ทนงศักดิ์. ต่างใจ เจ้าหน้าที่ประจำชุด
ร่วมให้ความรู้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมหลักสูตร ณ หมู่ที่ ๖ บ.ยางชุมเหนือ ต.ยางชุม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รักษาความปลอดภัยวัดห้วยมงคล

เมื่อ ๑๗ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.ร.ต.ท.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาดมอบหมายให้ ด.ต.สมศักดิ์ พงษ์ภู่ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ได้อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ณ วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนักท่องเที่ยวเดินประมาณ ๒๐๐๐ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ด.ต.ทณพศ ทองโปร่ง รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ มอบหมายให้ ส.ต.ต. เนรมิตร ผาระพงษ์ ผบ.หมู่.มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อม กพ.รวม ๒ นาย ได้เดินทางไปรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ น้ำตกป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนักท่องเที่ยวประมาณ 60 คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ออกลาดตระเวนร่วมฯ

เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.ร.ต.ท.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ มอบหมายให้ ส.ต.ต.สุนทร ศรีสกุล ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ได้ร่วมกับ นาย ธนภัทร ภัทรโสภณสกุล ผช.ผญ.บ้าน ป่าหมาก ส.อ.ธีรภัทร สังข์ทอง ผบ.หมู่.ชป.บ้านป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๓ นาย นาย สุขเพ็ญ สำแดงเดช จนท.อุทยานกุยบุรี พร้อมพวกรวม ๓ นาย ร่วมลว.พิสูจน์ทราบการบุกรุกพท.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี พท.บ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

เยาวชนตำบลหนองตาแต้มต้านภัยยาเสพติด 

เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร้อย ตชด.๑๔๕ สสน.วิทยากร ๓ นาย ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม โดยมี ว่าที่ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ เป็น หน.ชุด ในการบรรยายเชิงปฎิบัติการและกิจกรรมนันทนาการ ''โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเยาวชนตำบลหนองตาแต้มต้านภัยยาเสพติด'' ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จว.ปข. มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๔๐ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด.

เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวร รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ท. ประพันธ์. จันทร์เอม ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

โครงการวิจัย ผมสัมฤทธิ์การบริหารฯ

เมื่อ ๑๒-๑๓ มิ.ย.๖๑ พ.ต.ท.หญิง ชัชฎาภรณ์ ขาวแม้นจันทร์ สว.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด.พร้อม คณะวิจัยฯ รวม ๔ นาย ได้เดินทางมา ร้อย ตชด.๑๔๕ อ.ปราณบุรี จว.ปข. เพื่อดำเนินการตามโครงการวิจัย ผมสัมฤทธิ์การบริหารจัดการต่อปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ของ บช.ตชด. โดยมี ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปข้อมูลพื้นที่ช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ พร้อมตอบข้อซักถามแก่คณะฯ และได้นำคณะฯเดินทางไปศึกษาช่องทางธรรมชาติ บริเวณช่องทางป่าละอู,ช่องทางห้วยสะตือ และตรวจเยี่ยมพร้อมสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการทำงานและประเด็นที่เกี่ยวกับงานวิจัย ที่ ฐปก.บ.คลองใหญ่ ,ร.ร.ตชด.

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔

เมื่อ ๑๓ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.อ.ปฐม. อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ครูตำรวจแดร์

เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๐๙.๓๐ น.ร.ต.ต.โอภาส แสงนิล รองสว.(ป.) ได้เดินทางไปสอนครูตำรวจแดร์ให้กับนักเรียนชั้นป.๕จำนวน ๑๖ คนที่โรงเรียนบ้านลาดวิถี ต.ศิลาลอย อ.สามรัอยยอด อ.สามรัอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ในบทเรียนที่1 เรื่อง วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตรแดร์

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด.

เมื่อ ๑๓ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ท. ประพันธ์. จันทร์เอม ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมกิจกรรมกับคณะกาชาดจังหวัด

เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.ร.ต.ท.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ มอบหมายให้ส.ต.ต.นพดล คมกฤช หน.ชุด จต.ป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๓ นาย ให้ รปภ.และ ร่วมกิจกรรมกับคณะกาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี
-คุณ นงเยาว์ นวลพรหม เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหน.คณะฯ จำนวน ๑๘ คน
-พ.ต.ท.ภูษิต จิวัฒนพงศ์เพชร ตัวแทน ผกก.ตชด.๑๔
-ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ รองผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมกพ.รวม ๓ นาย
-จ.ส.อ.ณรงค์เดช มงคลเจริญ หน.ชป.บ้านป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๒ นาย
ได้เดินทางมาที่โรงเรียนตชด.บ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดกิจกรรมแจก กระเป๋า เครื่องเขียน เสื้อ ให้กับนักเรียน และ มอบข้าวสารให้กับ รร.ตชด.บ้านป่าหมาก

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด .๑๔๕ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการวัดหนองตาแต้ม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เตรียมการรับเสด็จ
พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็น องค์ประธานในพิธียกช่อฟ้าวิหารวัดหนองตาแต้ม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นาย พัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด.

เมื่อ ๑๒ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ท.ประพัทธ์ จันทร์เอมผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

๑. เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.ว่าที่ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส. ร้อย ตชด. ๑๔๕ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ต. โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ หน. ชุด พร้อมพวก ๒ นาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม (พุทธบุตร) ให้กับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนสามร้อยยอด ณ วัดพุ ต. สามร้อยยอด
อ. สามร้อยยอด จว. ปข ดังนี้
๑.๑ ดำเนินกิจกรรมนันทนาการ ๑.๒ รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษ
๑.๓ รณรงค์เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ต่างๆ
๒. มีนักเรียน จำนวน ๒๔๖ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

จเรตำรวจตรวจราชการ

เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๔.๑๕ น.พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล ผบก.กต.๗ จต. พร้อมคณะตรวจราชการฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ปข. โดยมี พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร รอง ผกก.ตชด.๑๔ , ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช ผบ.มว.ฯ ทนท.รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมกำลังพลในสังกัดร่วมให้การตอนรับ และได้รับฟังบรรยายสรุป ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมได้ให้แนวทางการและกำชับในการปฏิบัติหน้าที่

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ลาดตระเวนร่วม

๑.เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ หน.ชุด.ผู้ควบคุมฯลว.ร่วมฯพร้อมกพ.รวม๕นาย
๒.เดินทางเข้าร่วมการลว.ร่วมฯที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
๒.๑ ร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ทหารชุดจงอางศึก จนท.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จำนวน๒๒นาย
๓.ออกลว.ร่วมช่องทางป่าละอูน้อย ช่องทางห้วยสะตือ ช่องทางสวนทุเรียนในห้วง๑๑-๑๙มิ.ย.๖๑
๓.เพื่อพิสูจน์ทราบและรวบรวมข่าวสารตามแนวชายแดน
๓.๑เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยและการกระผิดกฎหมายต่างๆ
๓.๒เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.ผลการปฎิบัติจะรายงานผลการปฎิบัติเมื่อเสร็จภารกิจ

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook 

ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด.

เมื่อ ๑๑ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง.ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook 

ร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔

เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook 

ต้อนรับคณะทำงานจัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อ ๘ มิ.ย.๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.ร.ต.ท.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ๒. เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานจัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็น...เป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว(OTOP) ม.๗ บ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ มีนายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี  มีผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย จำนวน ๓๐๐ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ประชุมชี้แจงข้อราชการตำรวจ

เมื่อ ๘ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.ร.ต.ท.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ ได้ประชุมชี้แจงข้อราชการตำรวจใหม่และข้าราชการตำรวจในสังกัด
โดยมีหัวข้อให้รับทราบดังนี้
๑. กล่าวยินดีต้อนรับข้าราชการใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด
๒. กำชับให้ ขตร.ทุกนายมิให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
๓. การรักษาความสะอาดพัฒนาที่ตั้ง
๔. ให้ ขตร.ทุกนายปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจำที่กำหนด

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

การติดตั้งตู้ควบคุมการชาร์จและมอบตู้ควบคุมการชาร์จ

เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง.รรท.ผบ .ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย ส.ต.ต.จักรกฤษ โสภาพงศ์ ช่างเทคนิคไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ได้เดินทางไป ฐานปฏิบัติการบ้านร่วมใจพัฒนา ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อประสานการปฏิบัติ แนะนำการใช้การติดตั้งตู้ควบคุมการชาร์จและมอบตู้ควบคุมการชาร์จ จุดตรวจเนิน ๑๑๑๕ และฐานปฏิบัติการเนิน ๘๖๐ โดยมี ร.ต.ต.วิชาญ นันทกิจ รอง สว.(ป) เป็นผู้รับมอบ และได้พบปะพูดคุยกับกำลังพล เนิน ๗๐๐,๑๐๔๐

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนาศูนย์การทหารราบ

๑. เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒/หน.ชุด ชปข.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๓ นาย
๒. เดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนาศูนย์การทหารราบ ครบรอบปีที่ ๑๑๒ ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
๓. มีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ตรวจเยี่ยม ฐปก.บ้านคลองใหญ่

๑.เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช ผบ.มว.ฯ ทนท.รอง ผบ.ร้อย.ตชด.๑๔๕ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ฐปก.บ้านคลองใหญ่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ปข. โดยมี ด.ต.ทณพศ ทองโปร่ง รอง ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมกำลังพลในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ
๒. ได้ให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ ให้ข้าราชตำรวจอยู่ในระเบียบวินัย
๒.๒ ห้ามข้าราชตำรวจยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๒.๓ ให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ แผนป้องกันอัคคีภัย
๒.๔ ให้พัฒนาที่ตั้งหน่วย ให้สะอาดเรียบร้อย

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔

เมื่อ ๘ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๒๐ น.ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร รอง ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด.

เมื่อ ๘ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง.ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมประชุม​ประจำเดือนหมู่บ้านย่านซื่อ

เมื่อ ๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.ร.ต.ท.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด มอบหมายให้ ส.ต.ต.ปลายมณัฐ เกศโร พร้อมพวกรวม ๒ นาย ๒.ใด้เข้าร่วมประชุม​ประจำเดือนหมู่บ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นาย ภานุ ชาญปะโคน ปลัดอำเภอกุยบุรี เป็นประธานในพิธี
มีวาระในที่ประชุมดังนี้
- การพูดคุยเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนา​ประเทศ​ตามโครงการไทยนิยม​ยั่งยืน
- รณรงค์​ให้คนในหมู่บ้านห่างไกลยาเสพติด
- การใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี
- ความผิดตาม พรบ.​คอมพิวเตอร์​ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๓๖ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

เมื่อ ๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.ด.ต.ทณพศ ทองโปร่ง รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมกพ.รวม๒นาย เข้าร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจวบคีรีขันธ์ มี นายสมเจตน์ เจริญทรง ปลัดอำเภอหัวหิน เป็นประธาน
มีครูและนักเรียนโรงเรียนตชด.ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และผู้ปกครองจำนวน๓๐๐คน จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ร่วมงานในเรื่อง.การออมทรัพย์และการแสดงของนักเรียน จัดการแข่งขันประกวดระบายสี

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

อบรมหลักสูตรเทคนิคตัดต่อวีดีโอ

ห้วงระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มิ.ย.๖๑ เสมียนหมวด มว.ตชด.๑๔๕๑ - ๑๔๕๔, มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๕ นาย เดินทางไปรับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคตัดต่อวีดีโอและการใช้แฟลชในการถ่ายภาพบุคคล ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิ.ย.๖๑ ณ บก.ฉก.จงอางศึก ม.๓ บ.ดอนทราย ต.เกาะหลัก อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี กพ.นขต. และหน่วยควบคุมทางยุทธการเข้าร่วมการอบรม รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๓ นาย มี พ.อ.วุทธยา จันทมาศ รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมี นายสุรชาติ จันทร์เด่นดวง และคณะเป็นวิทยากรการบรรยายและให้ความรู้

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ครูตำรวจแดร์

เมื่อ ๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๐๙.๓๐น.ร.ต.ต.โอภาส แสงนิล รองสว.(ป.) ได้เดินทางไปสอนครูตำรวจแดร์ให้กับนักเรียนชั้นป.๕ จำนวน ๑๔ คน โรงเรียนบ้านห้วยพลับ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในบทเรียรที่ ๑ เรื่อง วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตรแดร์

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔

เมื่อ ๗ มิ.ย.๖๑ เวลา๐๙.๓๐ น.ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด.

เมื่อ ๗ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง.ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ สตรี

เมื่อ ๖ มิ.ย..๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ สนับสนุนวิทยากร จำนวน ๓ นาย โดยมี ว่าที่ ร.ต.อ. วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส. เป็นหน.ชุดร่วมกิจกรรมดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ สตรีในจว.ประจวบฯเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรีและการปรับตัวต่อสถานการณ์ปัจจุบันในหัวข้อ“บทบาทหน้าที่ของสตรีในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน” ณ วนอุทยานปราณบุรี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จว.ปข. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ

เมื่อ ๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)หัวหน้าส่วนราชการ และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นอภ.ปราณบุรี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๕๔ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

เมื่อ ๖ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.ร.ต.ท.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวก รวม ๑๗ นาย
ได้เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินต่อเนื่องในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ บริเวณบ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐๐ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน

เมื่อ ๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.ธงชัย จันทร์มั่งคั่ง รอง สว.(ป)กก.ตชด.๑๔ /ร้อยเวรประจำวัน ทำการตรวจความพร้อมและชี้แจงภารกิจและกำชับการแต่งกาย ระเบียบวินัย ทรงผม ให้กับกำลังพลที่จะเข้ารับการฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน ใน ๗ มิ.ย.๖๑ ณ กก.ตชด.๑๔ อ.เมือง จว.ปข.

     

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔

เมื่อ ๖ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร รอง ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด.

เมื่อ ๖ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

เมื่อ ๕ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง ผบ.รัอย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ. ธงชัย จันทร์มั่งคั่ง รอง สว.(ป) กก. ตชด.๑๔ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน ๖๑ ของ อ.หัวหิน ณ. ห้องประชุม อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ มีนาย รุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ

เมื่อ ๕ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(ก.บ.อ.)เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุมอำเภอปราณบุรี มีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔

เมื่อ ๕ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๔๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร รอง ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด.

เมื่อ ๕ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รอง.ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

โครงการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติราชการ กก.ตชด.๑๔ 

เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมดำเนินการโครงการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติราชการ กก.ตชด.๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี พ.ต.ต.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมตามโครงการดังกล่าว ณ ร้อย ตชด.๑๔๕ อ.ปราณบุรี จว.ปข.

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ 

เมื่อ ๔ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร รอง ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด.

เมื่อ ๔ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ต.กรเอก เพชรไชยเวส รอง.ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่หมู่บ้านรวมไทย

เมื่อ ๓ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.ร.ต.ท.อดิศักดิ์​ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ มอบหมายให้ ด.ต.ขาคริต อมรโสภณ รอง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ได้ร่วมกับนาย นิติพัฒน์ แน่นแคว้น ผญ.บ้าน รวมไทย,รท.เสน่ห์ เมืองถาวร หัวหน้าชุดประสานงานโครงการพระราชดำริบ้านรวมไทย และเจ้าหน้าที่ ชรบ.หมู่บ้านรวมไทย ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่หมู่บ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อป้องกันการกระทำผิดตามพรบ.ต่างๆ ผลการ ปบ.ไม่พบการกระทำผิด และไม่พบบุคคลตามหมายจับ

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน

๑.เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๔๐ น.ว่าที่ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ต.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ.พุใหญ่ หมู่ ๓ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จว.ปข. (หมู่บ้านโครงการสร้างจิตสำนึกฯ เป้าหมายเดิม) โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้ 
๑.๑รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษ
๑.๒ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๓ รณรงค์เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ต่างๆ
๑.๔ การสร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่บ้าน
๑.๕ ประชาสัมพันธ์หน่วย ๒. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คน

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รักษาความปลอดภัยฯ

เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ด.ต.ทณพศ ทองโปร่ง รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ มอบหมายให้ ส.ต.ต ภาราดร เกตตระนันท์ ผบ.หมู่.มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อม กพ.รวม ๒ นาย ได้เดินทางไปรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ น้ำตกป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนักท่องเที่ยวประมาณ ๗๐ คน เหตุการณ์ปกติ

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่หมู่บ้านรวมไทย

เมื่อ ๒ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น.ร.ต.ท.อดิศักดิ์​ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ มอบหมายให้ ด.ต.ขาคริต อมรโสภณ รอง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ได้ร่วมกับนาย นิติพัฒน์ แน่นแคว้น ผญ.บ้าน รวมไทย,รท.เสน่ห์ เมืองถาวร หัวหน้าชุดประสานงานโครงการพระราชดำริบ้านรวมไทย และเจ้าหน้าที่ ชรบ.หมู่บ้านรวมไทย ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่หมู่บ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อป้องกันการกระทำผิดตามพรบ.ต่างๆ ผลการ ปบ.ไม่พบการกระทำผิด และไม่พบบุคคลตามหมายจับ

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือชาวบ้าน

เมื่อ ๒ มิ.ย .๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รองผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย . ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตก ครั้งที่ ๑๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทองโดยมี นาย รัฐฐะ สิริธรังศรี รอง ผวจ.อ่างทอง เป็นประธาน 

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัด

เมื่อ ๑ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.ร.ต.ท.อดิศักดิ์​ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.ตขด.๑๔๕๓ มอบหมายให้ ด.ต.ขาคริต อมรโสภณ รอง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ได้ร่วมกับผญ.บ้าน ป่าหมากและทหารจากฉก.จงอางศึก(ชป.บ้านป่าหมาก)​ ๒ นาย ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันการกระทำผิดตามพรบ.ต่างๆ ผลการ ปบ.ไม่พบการกระทำผิด และไม่พบบุคคลตามหมายจับ

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

หลักสูตร ทบทวน ตชด.ประจำปี รุ่น ๔/๒๕๖๑

๑. เมื่อ ๑ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒/หน.ชุด ชปข.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๓ นาย 
๒. เดินทางไปร่วมเปิดที่ทำการชั่วคราว บก.ฉก.หลักสูตร ทบทวน ตชด.ประจำปี รุ่น ๔/๒๕๖๑ ห้วงระหว่างวันที่ ๑ -๕ มิ.ย.๖๑ ณ ที่ตั้ง บก.ฉก. ฐานปฎิบัติการ ร.ร.ตชด.บ้านท่าวังหิน ม.๔ บ.ท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ พิกัด NP๗๙๑๖๖๔ โดยมี กพ.จาก กก.ตชด.๑๓,๑๔ และคณะครูฝึก กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด.รวม ๗๔ นาย เข้าฝึกภาคสนามในพื้นที่ปฎิบัติการพื้นที่จริง

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

 ตั้งจุดตรวจจุดสกัด 

เมื่อ ๑ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.ด.ต.ทณพศ ทองโปร่ง รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมกพ.รวม ๕ นาย ออกสืบสวนหาข่าวและติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับฯ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด บ.คลองใหญ่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ ผลการปฎิบัติ ไม่พบผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าว เหตุการณ์ปกติ

  

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

เยี่ยมตำรวจเจ็บป่วย

เมื่อ ๑ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง ผบ.รัอย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมจนท.พยาบาล ร้อย ตชด.๑๔๕ เดินทางเยี่ยม ส.ต.ต. พรรณสิทธิ์ เล็นติระ ตำรวจ มว.ตชด.๑๔๕๓ ป่วยเป็นไข้เลือดออก รักษาพยาบาลที่ รพ.ชะอำ อ.ชะอำ จว.พบ.

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔

เมื่อ ๑ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด.

เมื่อ ๑ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุม ศปก.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุม

 

(ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

 

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

พล.ต.ต.ไพโรจน์  ทานธรรม

ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

 

 พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

 

 

พ.ต.ท.จาตุรันต์ คำศรี

ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕